VIZAFOGÓ 1968

Kovács Endre kiállítása

A kiállítást megnyitják Molnár István Gábor fotográfus, az újpesti cigányság helytörténetének kutatója és Szuhay Péter etnográfus, a Néprajzi Múzeum muzeológusa

Kurátor: Pócsik Andrea
Konzulens: Uhl Gabriella

Kiállítás nyitva: május 12 – június 5.

Teremtő tekintetek. Kritika és nosztalgia

Kovács Endre fotóművész „Vizafogó 1968” c. sorozata különleges „talált képekből” áll: az ’Amnesia temporis – Időleges felejtés’ c. fotógyűjtemény részét képezi, ám azon belül önálló életet él. A korábban több alkalommal kiállított, a privátarchívumban fellelt, közvetlenül a művész emigrálása előtt készült képek közé egy került be abból az ötvenkettő darabból álló ciklusból, amely egy azon napon, a Rákos-patak melletti gyártelep tövében álló barakkoknál, az ott élő cigány családról készült. http://kovacsendre.hu/viza/index.html A „Vizafogó 1968” önálló kiállítása bemutatja a művész sajátos, nem a korszakra jellemző megközelítésmódját és Moholy-Nagy László Nagyvárosi cigányok c. 1932-es filmjével párhuzamba állítva azt, reflektál a nomadizmusról alkotott kép és a korabeli művészidentitás kapcsolatára. A korszak szociofotós irányzatai mellett létező, ám a kortársak számára láthatatlan képsorozat kitűnik mind a korabeli, mind a jelenlegi képi környezetünkből.

Kovács Endre művész barátaival (Breznyik Péterrel és Kovács Lászlóval) személyes érdeklődésből kirándult a Vizafogóra, hogy megörökítse a szegényes és szokatlan körülmények között élő család életét. Az előhívatlan negatívok egy olyan világ lenyomatai, amelyben a szegénység ábrázolása, és a hozzá társított fogalmak ma már nehezen értelmezhetőek. A nyilvánvalóan nehéz életkörülmények ellenére a képeken szereplők derűsen, közvetlenül viselkednek a kamerával felszerelt fotós jelenlétében, ám gesztusaik természetesen nem a korszak propagandájának ’hurrá-optimizmusát’ idézik. Több olyan felvételt találunk közöttük, amely akár a közeli Újpesti Cigány Közösségi Ház óriási privátfotó-gyűjteményébe is beillene. Képzeletben a különböző társadalmi csoportokhoz (zenész, szegkovács, kereskedő) tartozó, helyi roma családok archívumának hiányzó darabjaiként is nézhetjük a kiállítást, hiszen a hasonló helyzetben élőknek aligha adatott meg a fotografálás.

A kiállított anyagot egy személyes történet keretezi, amely az ellentmondásos kutatói-kurátori pozíció kritikai és érzelmi szempontjait hivatott megjeleníteni.

Creating Gazes. Criticism and Nostalgia

Participating artist: Endre Kovács

Opening speech by István Gábor Molnár photographer, researcher of the local history of the Gipsies living in Újpest and Péter Szuhay ethnographer, museologist of the Museum of Ethnography

Curator: Andrea Pócsik
Consultant: Gabriella Uhl

Endre Kovács’ Vizafogó 1968 series consists of „pictures found” and while it is part of the photo collection „Amnesia temporis”, as such it has a life of its own. The cycle consisting of 52 photos presents a day in the life of a Gypsy family living by the Rákos stream, using a viewpoint that greatly differs from the representation of the Roma characteristic of the era.

Similarly to László Moholy-Nagy’s 1932 film, Urban Gypsies/Nagyvárosi cigányok, Vizafogó 1968 reflects on the relationship between the image of nomadism and artistic identity of the era. The photo series – which existed alongside the era’s socio-photographic schools but still remained invisible for the contemporaries – stands out in both its contemporary and the current visual environment.

Endre Kovács, accompanied by his artist friends (Péter Breznyik and László Kovács), visited Vizafogó out of personal interest, to document the life of a family living in poor and unusual circumstances, by the foot of factories in barracks. Despite the obviously difficult conditions, people in the pictures appear jovial and congenial in the presence of the photographer equipped with his camera, although their gestures do not reflect the exaggerated optimism promoted in the era’s propaganda.

The material contains many pictures that could well fit into the private photo collection of the Roma Community Centre in the nearby Újpest. We could imagine the exhibited pictures to be the missing parts of the archives of local Roma families belonging to different social groups (musician, nail smith, merchant), because those living in similar circumstances hardly had the chance to have visual documentation. The exhibited material is framed by a personal story that is intended to represent the critical and emotional aspects of the controversial position of researcher-curator.

KIÁLLÍTÁSOK ÉS ROMAKÉPEK 06.02.

Kerekasztal beszélgetés. Résztvevők: Bogdán Mária médiakutató, Gottfried Júlia művészettörténész, Kovács Endre fotóművész, Müllner András irodalmár, Pócsik Andrea kultúrakutató, Szász Anna Lujza szociológus és Szuhay Péter etnográfus