T’MURA

Bali János: t’murá / תמורה

komprovizáció / impozíció

Ávéd János – szaxofon, Bali János – furulya és elektronika, Hock Ernő – nagybőgő

A majdnem egyórás darab se nem kompozíció, se nem improvizáció, de kompozíció is és improvizáció is. Közös előretekintés (com-pro-visatio) és belehelyezkedés (im-positio). Egy interaktív, a játékosok hangjai által is irányított, főként a játékosok által játszott hangokból szövődő elektronikus háttér szolgál az improvizáció keretéül.

„Néhány kabbalista szerint a kezdet kezdetén fehér tűzre fekete tűzzel írott Tóra a teremtés pillanatában szavakká össze nem kapcsolódott betűk soraként állt Isten színe előtt. Ha nem lett volna Ádám bűne, a betűkből egy másik történet állt volna össze. Ezért nincsenek a Tórában sem magánhangzók, sem írásjelek, sem hangsúlyjelek, hiszen a Tóra eredetileg betűk rendezetlen sokasága volt. A Megváltó eljövetele után pedig Isten megszünteti a betűk jelenlegi csoportosítását, vagy megtanítja nekünk a mostani szöveg más elrendezés szerinti olvasását.” (Umberto Eco: A tökéletes nyelv keresése. ford.: Gál Judit és Kelemen János;39–40. old.)