TÉRKÖZÖK – A MINDENNAPI ÉLET DIGITÁLPATOLÓGIÁJA

/kurzusvezetők: Készman József, Szira Henrietta/

A kurzus afféle gyakorlati antropológia, avagy kortárs terepgyakorlat kíván lenni a mai ember mindennapi életvilágában. Napjainkban a digitalizáció előretörésével és az infokommunikációs eszközök elterjedésével alapvető változások állnak be az emberek hétköznapjaiban. A technológia fejlődése meghatározó befolyást gyakorol életformánkra, szokásainkra. Hatásaként újraformálódnak társas viselkedésformáink, megváltozik az időhöz és térhez való viszonyunk, valóságérzékelésünk, miközben jobbára ki sem látunk magunkból: ránk záródik a személyre szabott információs buborék.

Tudományosabban mondva a proxemika fenomenológiáját célozzuk meg, egy olyan aspektusból, amely alapvetően az emberek közötti fizikai és mentális térköz, a térhasználat sajátosságaival, annak kutatásával foglalkozik. Milyen – gyakorta észrevétlen – új szokások, sémák, berögződések és mániák jönnek létre a digitális forradalom hatásaként? Észrevesszük-e, ha már eszközeink és a mögöttük álló rendszer irányít minket? Hogyan értelmezzük ezeket a jelenségeket az emberi ittlét evolúciójának jobb megértése érdekében?

A kurzus során minden esetben gyakorlati, mindannyiunk számára ismerős szituációkból, megfigyelésekből indulunk ki, majd azok elméleti értelmezését követően helyzet-, és alkotói gyakorlatokra kerül sor. A mindennapi rutinok és eljárások feldolgozása, újrajátszása majd továbbgondolása (workshop- és csoportmunka-jelleggel) a szokásos diszkurzív leíró eljáráson túl a megértés tapasztalati lehetőségét rejti magában. A kurzus célja az érdeklődő hallgatók bevonásával aktív részvételi csoporthelyzet kialakítása.