TANULÁS KÖZBEN

Inasévek-Tanulmányok, oktató ábrák, festmények

A festészet közegében, tanulás közben.

Minden gyerek firkál, kezébe fogott ceruzával, krétával nyomot hagy az üres papírlapon. Később rajzol, megjelenít, ábrázol. Ha iskolai tanulmányai közben is folytatja a füg­get­len, személyes rajzolást, festést, akkor valószínű, hogy a nézhető és teremthető látvány az a tartomány, amelyhez eredendően köze van. Színérzékenysége (ha van ) nagyon korán meg­nyil­vánul. Figyelni kell, mit csinál legszívesebben, és abban támogatni.

12 éves kora előtt szakmai tanulmányokat nem kell folytatnia, de szerencsés, ha időz­het művészek környezetében. Az viszont fontos, hogy a következő években, és még 16 éves kora előtt megkezdje egy Mester vezetésével felkészülését a pályára. Ez konkrét rajzi, festé­szeti feladatokkal való megbirkózáson keresztül, lépésről-lépésre történő behatolást jelent a művészeti formaalakítás világába. Ebben az életszakaszban kialakulnak a személyiség  mélyrétegei.

Ezzel egy időben a tanuló gyereknek folyamatosan impulzusokat kell kapnia az ember által létrehozott nagyszerű  képzőművészeti, mozgóképes, irodalmi, színházi, zenei, építészeti alkotásokról, hogy természetes legyen számára a világ művészetéhez való kapcsolódás, és sajátmaga is akarja kutatni személyes viszonyát az emberi szellem működési területeihez. A szakmai hovatartozás biztos érzése nagy erőt ad a nehéz években 16 és 20 között, amikor a személyes lét megold­hatatlan nehézségeit még megnevezni sem nagyon képes a fiatal ember.

Az egyetemi szintű művészeti képzés nagy feladata, hogy az egyéni felkészültségi fok megállapítása után a jelenkor, illetve a közvetlen megelőző korszak élő művészetében  segítse tájékozódni a művész-jelöltet. A megelőző művész generációk által alkalmazott, ( netán feltalált ) anyag- és eszközhasználati módokat, sík- és térbeli formaalakítási módszereket , azok gyakorlati kipróbálása és művelése révén kell elsajátítania, hogy több, számára vonzó, lehetséges festészeti magatartásforma  birtokában és azokra építve – majd mindattól elrúgva magát – találhasson rá a személyes világlátását és megsejtéseit  leginkább hordozni képes új festészeti formanyelvre.

Mindezek után következhet a  a Szabad Művészetek Doktora ( DLA ) képzés, amely­nek felvételi vizsgájára az önálló alkotóvá érett művész  többéves egyéni kutatási tervet készít. A 3 éves kutató-alkotó munka folyamán témavezetőjével rendszeresen konzultál, és  szakterületét érintő kurzusokon vesz részt, külföldi tanulmányutakat tesz. A képzés végeztével mestermunkát és doktori disszertációt  készít, melyek sikeres védése után DLA fokozatot nyer. Ennek birtokában vehet részt művész-tanárként a felsőoktatásban.

Ilona Keserü Ilona

Kiállítók: Amigo, Barabás Zsófi, Ernszt András, Földesi Barnabás, Gyécsek József, Győri Márton, Hegyi Csaba, Ilona Keserü Ilona, Lehoczky Krisztina, Losonczy István, Martyn Ferenc, Mátis Rita, Nyilas Márta, Oroszy Csaba, Radák Eszter, Raffai Réka, Rothers Kata, Tari Eszter, Varga Tünde