Történelmi retus

Németh Ilona és Martin Piacek kiállítása a 2B Galériában.

A Nemzeti önmeghatározások, önértelmezések, átértékelések, politika és történelem meghamisítása a témája, és egyfajta már-már Orwelli gondolkodás jelenlétéről és ennek valami módon pellengérre állításáról szól a 2B galériában most látható kiállítás. A két szlovákiai művész Németh Ilona és Martin Piacek „HISTORY” című, igen elgondolkodtató munka sorozatában felvetett problémák nagyon érzékeny, ma is aktuális politikai kérdések. A nemzettudat, nemzeti történelem, az identitás kérdései vetődnek fel mindkét alkotó munkáiban. A dolgok elhallgatása, és/vagy tudatos meghamisítása náluk is, nálunk is meglévő valóság. A nemzeti megújhodási mozgalom aktuál-hőseinek bemutatása a köztéri szobrászatban szimbolikus kiemelt részletekkel, és kicsi szobrok (makettek) segítségével történik meg. Határozott és kemény állásfoglalások ezek és a nemzetieskedésre adott igen ironikus és elutasító válaszok. Külön részt szentel a művész a „Szlovák Történelem Legkínosabb Eseményei” címmel annak a sorozatnak, mely Tisó és Hitler első találkozásával kezdődik, Mária Terézia szobrának ledöntésével és a Benes dekrétum aláírásával folytatódik, majd Robert Remias máig sem tisztázott eltussolt pozsonyi robbantásos merényletről szól. és a sorozat, mint mondja az alkotó. befejezetlen. (Vagy befejezhetetlen?) Talán a legszemélyesebb válasz „M.Piacek önarcképe M.R. Stefanik mellszobrának stílusában” című munkában látható számunkra is. Ezen a digitális nyomaton a konkrét történelmi személy szerepét kisajátítva és a hódoló hagyományos mellszobor pózába merevedve maga a művész vállalta az igazi, közvetlen konfrontációt ezzel a szemlélettel. Németh Ilona Európa közepe című munkája is több részből tevődik össze. Az alapgondolat az, hogy jelenleg Európában 9 ország tudja magáénak, és határozza meg saját területén Európa középpontját. ( Mintha ez jelentene valamit is.) Szlovákiában 1992ben, önálló államiságuk kikiáltásakor állítottak fel egy ilyen emlékművet, jelezve, hogy országuk nem periféria, de igazi középpont. Hatalmas térképen jelezve láthatóak a pontok és az emlékművek képei is bizonyítják a kissé bizony röhejes igazságot. A folyamatosan nézhető videofilm is Németh Ilona munkája, elgondolkodtató feldolgozása a lassan előttünk kibontakozó narrációból annak a gyakorlatnak, hogyan is lehet élni a sorozatos tragikus események árnyékában, honnan meríthet erőt az ember ahhoz, hogy méltósággal tudja megélni mindezt.

Knox
2010. december 10.