Száguldó életrajz-ön

Ferencváros, félsötét, Márton-Tűzoltó sarok, proli-polgárház. 1913.nov. .állítólag megpillantom a napvilágot. Nem emlékszem. Zsidó proletár-polgár család: három nővér, négyen félárván, Ignác apa az I. világháború első hónapján hősi halott valamely szerb csatatéren. Reménykedő özvegy anya tenyérnyi fűszerbolttal gyötri magát kimerülésig, mégis 4 falánk gyerek, ruha, tanulás. Mezitlábas gyerekkor, nyarak, csibészkedések, bandákban csúzlizzuk a gázlámpákat, csodás utcai játékok, golyózás, rablópandúr, verekedések, a zsidózás hajnala. Elemi “tanulmányok” után zsidó polgári: 3 és fél, negyedikben bukás. Iskolai fegyelem undor, életcél: szakmunkás. Sikertelen szakmai kísérletek, asztalos a hírneves Thék gyárban. Lelkes, intenzív munkásmozgalmak, Gyermekbarátok, szaksz. ifi titkár, Franczstadt ifimozg. titkár: eszperantó tüntetések, letartóztatások, összesítve kb.12x börtön-koncentrációs tábor. Szemináriumok, a marxizmus mellett rengeteg olvasmány, barátkozás okos fejekkel, művészekkel, gyakran múzeum látogatás, baráti ismeretség Vajdával, szoros, életfogytig barátság Berczeller Rudival és Bálint Bandival. Kassák, Márai, József Attila rajongás. Kasi: Egy ember élete vagány kalandozásokra tanít, utánzásra csábít, két 7 Bécs, gyalog Klagenfurt, Regensburg, Lipcse, Prága, Bécs, Pest, munka nélkül, szoc-dem, komcsi és anti -sztalinista mozgalmak. Élettársi-társas élet Berczeller Máriával, megtanít zuhanyozni, fogat mosni. Rudi Itáliában csavarog, mi Máriával utána, Velencéből gyalog Róma, majd tovább gyalog Genova. Rettentő nyomor, többnapos éhezések, koldulás vegyesboltokban, zsinórral felkötött cipőtalp, végre asztalos munka a Turul teherhajón. Hajóács, Marokkó, foszfát, Isztambul, Galac, Braila, kukoricával újra Velence. Hihetetlen tengeri kalandok. Kihajózás: néhány hét Róma, vissza honn, direkt bele a szentendrei hídászokba. Hat hónap szuper-gyötrelem, kísért a priusz. A dolog nem smakkol, egyenruha postán vissza, Jóska körözött katonaszökevény. Barátok, mozgalmi társak gyártják a hamis útlevelet, Ave! .érkezés ” Adyval a szívben ” Paris: Gare de l’Est. Franciául csak bonzsur, bonszoár. Hotel, Latin negyed, magyar diákbarátok, munka. Magyar asztalos, órabér 50 fill. Itt 10 frank, 2 ebéd ” Pris Fix ” ára. Duskálás! Krőzus. Tanul francia, Frankhonból végleg kitiltva. Expulsé! Kellemes albérlet magyar családnál, 7 lány, 2 évestől 18-ig. A legidősebb” Marie csínos, szőke munkáslány, a többi magától” Zsidó asztalos szakiskolában tanár, (Izraelbe készűlő ifjak szakképzése). Letartóztatás, 2 hét Santé, izgalmas kalandor tapasztalat. Az iskola kiszabadít, de minek? Nyár, 1939, Hitler-Sztálin paktum, szept. l. éjfél, Jóskát letartóztatják.1 hó Santé, 2 hét Rolland Garros, ismerkedés társakkal, csaknem mindegyik nagy név, rövid barátság A.Koestlerrel. Vonat-zsuppolás a hírhedt Le Vernet táborba. Kb.2 évnyi, kőkemény éhezéssel. ám rengeteg tanulással bélelt fogság után szökés, spanyol határ, új lebukás, vissza, szigorítottba, ítélet: 5 év börtön, megszálló német bizottság szakmunkástoborzás, Párizs, Tourelles.: Ravasz trükkel olaj. Nagy francia baráti társaság befogad, ellenállás, temérdek hamis papírgyár, személyi, kenyér-hús jegyek, stb: Sok izgalom és vidámság. Jóska parányi asztalos műhelyt nyit 1944, Párizs felszabadul, biciklis futár a XX.és XVIII. kerületek vezetői között. Fegyvere?egy színezüst női pisztoly.(Ezzel szabadítja fel Párizst?- na ne röhögtess!).Ellenállási mozg. JLN titkár. FKP tag, aktív. 1948, Rákosi hazahív:. szívvel, örömmel fogadunk. November, határ, leszállítás Marieval és 2 éves Anna lányommal, csomnagjainkkal. Por, piszok, vad, fenyegető fejek, jeges szél. Fogadtatás. Órákig tárgyalás, telefonok, vissza a vonatra baráti kísérettel. A fogadtatás hangulata és pora lepte a következő éveket. A Keleti pályaudvarhoz közeli szállodában egész éjjel poloskákra vadásztunk, Anna lányom testi épségét védve. Ígéretes köszöntő.
Párttagság elutasítva, munka nélkül, oroszul tanulok, fordítói munka a horizonton. Grafikus barátom állást rögtönöz az O. Szövetkezeti központban. Négy országos Mezőgazdasági Kiállítást rendezek, ám a búzát nem tudom megkülönböztetni a rozstól. Régi nagyfejjé nőtt káder beszervez életem legjobb és legtöbbet nyújtó ” inkább élvezeti-mint munkahelyére: A F. .Szabó Ervin Könyvtár tudományos munkatársává varázsolnak. Könyvek, újságok ” a világ vezető napi-hetilapjai ” naponta az iróasztalomon. Nagyszerű kollégák, pajtások. Barátságom a régi oppozíció maradványaival. Mind szorosabb kapcsolat Bálint Endrével, Ország Lilivel, Anna Margittal. Rendelő Bizottság vezetőjeként ellátom a Könyvtárt a legújabb képzőművészeti albumokkal. A Rajk ügy MKP-ból kiselejtezett káderei közül néhányat hozzánk sodort az ár, így később Rajk Juliát. A könyvtárban spontánul összeállt egy anti-Rákosiszta, 53 után mind erőteljesebben szerveződő, Nagy Imrével rokonszenvező csoport. Közülük néhányan Nagy Imre, Lossonczy, Vásárhelyi közvetlen munkatársai lettek, az 56-os forradalom eltiprása után Snagov, börtön, kegyelmi állások. Szilárd elhatározás, Jóska nem lép vissza a Pártba. Romló családi kapcsolat, új szerelem, Panni belép. Viharos válás.
Társadalmi tétlenség keltette űr, töprengés új elfoglaltságon. Mennyei szikra, a Tájékoztatási Osztály gazdag, változatos könyvein körültekint, felfedezi az un szoc.ácsolta kultúra két légszomjas tartományát: vallás (mitológia), modern művészet Írni nem tud, némi dadogások – szorgosan tanul, tanárnő kiváló + amour: Panni. Siker: Eposzok könyve. Eposzok, mitoszok kimerítésével: képzőművészet. Gyönyörűség, cikkek, tanulmányok, kötetek sorozata. Nagyszerű, inspiráló környezet, barátságok: Brczeller Rudi, Bálint Bandi, Ország Lili, Anna Margit, Balla Margit,: Zoltán Mária Flóra: bocs. a kihagyottaktól. Sok utazás, nagy múzeumok, kiállítások.
Összegzés: kb. 80 cikk, tanulmány, 14 kötet. Önéletrajz, 1984, Távolodóban.
Örökké felkészületlen. Cél: az ismeretlen megismerése. Legnagyobb öröm a tanulás, új területek felfedezése.
Kétely! Kérdezz!!!!! .

Román József
2004. április