Nézz önmagadba, nézd meg a világot!

A negyven önarckép minden vonása vallomás és önvizsgálat a 2B Galériában

Nézz a tükörbe – Nézz önmagadba – Nézd meg a világot! A három komponens művészi ábrázolása a kiváló – néha bonyolult – önarckép titka. Ki vagy te? Hogyan látod a világot? Az önarckép minden vonása vallomás: ilyen vagyok, ez vagyok. Elfogadsz? Barátod leszek, vagy közömbösen odébbállsz. Talán túlságosan vakmerőnek tűnnek a feltevéseim, meglehet, hogy a művész vonalaival egy pillanatot, hangulatot rögzít. Így is csupán keveset változtat az alapképleten, s nem ritka, hogy az önarckép zárt, szűk keretei mögül egyfajta magatartás, világszemlélet tekint reánk. Előrebocsátom, hogy a következő feltételezések csupán személyes, talán téves véleményeim, s bárki merőben ellentétes viszonyt alakíthat ki a kiállított munkákkal. Ha némi fenntartással is, de elgondolkodtató Ef Zámbó István arcképe aláírt szöveg: „Nem a látvány a lényeg, hanem amit beleképzelünk.” Önarcképe – abroncsba foglalt, kettéhasított fej – kiváló alkalom a képzelődésre. Közvetlenebb, könnyebben olvasható Böröcz András szellemes ábrája: önmagát mint kedvelt modelljeit idézi, mintegy gondolatainak, ceruzából faragott szobrainak ábráival rajzolva meg művészetének arcképét. Az önábrázolás egyik mesterműve Maurer Dóra szűkszavúan felvázolt rajza. A zárkózott, önmagát és a világot csendben, de a létezést intenzíven, úgyszólván szuggesztíven figyelő asszony mintha némán jelezné: „Látlak, de nem szólok.” A lazán lebegtetett, kissé rendezetlen hajfürt talán arról árulkodik, hogy a művésznő inkább a külvilág boszorkánytáncaira figyel, mint küllemére. Az eddig említett önarcképeknél jóval rejtélyesebb a geometrikus absztrakció műfajához sorolható Bak Imre gondolatokba rejtett kompozíciója önmagáról és a világról. Megkísérlem megfejteni a különös, szokatlan önarckép szavait. Ámbár lehetséges, hogy magyarázataimnak semmi köze a művész szándékaihoz. Mentségemre újra idézhetem Ef Zámbó szavait: a kép az, amit beleképzelünk. Bak Imre önarcképe a geometrikus ábrázolásmód és a filozofikus felfogás szerencsés ötvözése. A két szem: két szigorúan megkomponált geometrikus négyzet. Ez lenne a világ (a kozmosz?) rendje vagy az értelmezhetőség vágya? Óhaj! A belső rendbe rakott univerzum körül és a szemhatáron belül minden zsibong, tökéletes a zűrzavar, az anarchia. Semmibe omlana az ésszerűség, a rend szándéka?
Negyven önarcképet szemlélhetnek a látogatók, s ezúttal elnézést kell kérnem azoktól a művészektől, akikről helyhiány miatt nem szólhattam. A 2B Galériában rendezett kiváló kiállítás ötlete, rendezése a galerista Böröcz László érdeme. Könnyen áttekinthető, szép és izgalmas tárlat.

2B Galéria, Bp. III., Bécsi út 86.
Megtekinthető november 8-ig

Román József

2005. október 18.