Látható lélek láthatatlan arcokon

Javaslom, hogy menjenek el a budapesti Ráday utcai 2B Galériába a Láthatatlan arc című portrékiállításra, de mivel határozottabb megfogalmazással szeretnék élni, azt kell mondjam: ennek a roppant izgalmas tárlatnak a megtekintése – és most Radnóti főrabbit idézem – „kötelezően ajánlott”. A kiállított anyag a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár gyűjteményéből való, a tárlat kurátora Farkas Zsófia, a kiállítás november 23-ig tekinthető meg.

„A portré, legyen az önarckép vagy egy halotti maszk, voltaképp láthatatlanná teszi az élő arcot: az ábrázolt személy arca minden esetben egy szubjektív, valaki más szemén átszűrődő lenyomat lesz. A portré műfajának fontosságát növelte, hogy a jelentős személyiségek emlékét akarták megőrizni általa – ezzel azt üzenve, hogy az illető halandó: „képpé váltam, tehát meghaltam”, csakúgy, mint a fotó, amely a pillanat elmúltát jelzi. (…) Kiket reprezentálnak, milyen énképet közvetítenek ezek a művek az egyénekről és a közösségről? A portré kimeríthetetlen témáját a Láthatatlan arc című kiállítás abból a szempontból kívánja megközelíteni, hogy a művek miképpen jelenítik meg a zsidó identitás hagyományait, feszültségeit, sokrétűségét, vagy éppen az identitás hiányát.”

FZs.jpg

Farkas Zsófia, a tárlat kurátora

A fenti részlet a 2B Galéria honlapjáról való, s azért idéztem ide, mert igen pontos a tárlat lényegi mondanivalóját, pontosabban szólva kérdésfeltevéseit illetően. Hiszen éppen ez a remekművek sajátos tulajdonsága: továbbgondolásra serkentenek, azaz kérdéseket vetnek fel, amelyeket aztán a náző/befogadó vagy meg tud válaszolni, vagy nem. De az sem baj, ha nem, mert egy jó kérdés sokkal több ér egy rossz válasznál.

Graber Margit Onarckep.JPG

Gráber Margit: Önarckép (1929)

Márpedig az itt kiállított képek – főleg így, együtt, tematikusan elrendezve – az embert éppen olyan gondolatokra sarkallják, amelyek az életünk és emberi létünk legfőbb alapjaira, talapzataira, tartópilléreire kérdeznek rá.

Azonos vagyok-e azzal a személlyel, akit a külvilág felé mutatok? Hogyan látnak engem mások, s miképpen látom én saját magamat? Mekkora eltérés van a külvilág előtt alakított személy és a belül élő én saját önképe, énképe között? Ha közel azonosnak tartom magamat az arcommal, azaz rendben lévőnek találom az énképemet, akkor miért játszom folyton szerepeket?
Ha pedig nem vagyok azonos az arcommal, vagyis valami gond van az önértékelésemmel és az énképemmel, akkor pontosan hol és milyen mélyre kell leásnom a saját identitásrétegeimben ahhoz, hogy a valós magamra találjak?

BalintE_OregZsido.jpg

Bálint Endre: Öreg zsidó (1937)

Ezek a kérdések a zsidó identitás szempontjából is meglehetősen fontosak, tekintettel arra, hogy a zsidóság úgy háromezer éve keresi a választ arra a kérdésre, hogy milyen az „igazi” zsidó ember, azaz van-e „ideális” zsidó identitás, s ha van, akkor az milyen lehet? Vagy ha nincs, akkor végtére is mi az, amit zsidó identitásnak hívunk? Miféle énmozaikokból áll össze az az önkép, amelyet egy zsidó ember saját magáról kialakít?

A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár gyűjteményéből való portrék, amelyeket a rendkívüli kurátori tehetséggel megáldott Farkas Zsófia válogatott össze, a fent említett énmozaikokat megérzésem szerint éppen azért tárja elénk, hogy mások önarcképét és halotti maszkját figyelve végül a saját arcunkra kérdezhessünk rá… 

KaufmannI_AFanatikus.jpg

Kauffmann Izidor: A fanatikus (1925)

Ki is vagyok én, aki ezekben az ismeretlenül ismerős arcokban valahol ráismer önmagára…? Ki vagyok valójában, ha az a belső én, aki társas lényként kizárólag közösségben képes meghatározni önmaga egyediségét, egy furcsa, megmagyarázhatatlan belső késztetés hatására mégis rejtőzködésre és eltűnésre törekszik? Talán a túlélés parancsa dolgozik az emberben, amikor észrevétlenné akar válni mások előtt? Talán az egónk tisztában van a saját maga „préda-mivoltával”, s ez az oka annak, hogy a veszélyt jelent(het)ő másik ember elől fel akar szívódni? 

CsabaiEkesL_FiatalFerfiPortreja.jpg

Csabai Ékes Lajos: Önarckép (1920-as évek)

Azt hiszem, ezek a kérdések foglalkoztatták a kurátort, Farkas Zsófiát is, aki a tárlat bemutatásakor kitért az elmúlt évek maszkviselési kötelezetségére, amelynek révén  – mint azt mindannyian megtapasztaltuk – az arcunk, az egyéniségünk „eltűnt” a tömegben. 

– A koronavírus-járvány alatt azt vehettük észre, hogy ebben az időszakban az arcunkra fókuszált a figyelem, mind a saját figyelmünk, mind a másoké, akik láttak minket maszkban vagy akár maszk nélkül – mondta Farkas Zsófia. – Nagyon sokan az interneten, a zoomon tartottuk a kapcsolatot egymással, sokszor láthattuk a képernyőn a saját arcunkat, sokkal többször, mint bármikor korábban, és rádöbbenhettünk, hogy a számítógép képernyőjén megjelenő kép mennyire különbözik attól, mint amit a tükörben megszoktunk. Hiszen a tükör előtt egyedül vagyunk, nem gesztikulálunk, nem beszélünk, míg az interneten tartott értekezletek vagy magánbeszélgetések alatt azt a személyt láthattuk gesztikulálni és beszélni, akit mások látnak, amikor minket néznek. Éppen ezért az elmúlt időszaknak ezek a megfigyelései vezettek el oda, hogy e portrékiállítás révén kérdezzünk rá az identitásunkkal, az identitásainkkal kapcsolatos dolgokra.

AnnaM_Onarckep.jpg

Anna Margit: Önarckép (1940-es évek)

A kurátor szerint izgalmas kérdés az is, hogy milyen folyamat játszódik le bennünk akkor, amikor egy maszk miatt az arcunk eltűnik mások tekintete elől, továbbá milyen bonyolult áttételek révén születik meg rólunk egy portré egy másik ember tekintete révén.

– Milyen érzés egy másik ember tekintetén keresztül „létrejönni”, mit jelent a saját magunk reprezentációját megalkotni? – tette föl a kérdést Farkas Zsófa, mivel ez a kérdés a tárlat egyik legfőbb vezérlő elve még az önarcképek esetében is. 

Megkérdeztem Farkas Zsófiát, hogy a kiállított képek közül neki melyik a személyes kedvence, azaz melyikkel szemben érez érzelmileg szoros köteléket, mire az egyik belső szobába vezetett Sajó Edit Önarckép című alkotásához.

Sajo Edit Onarckép.jpg

Sajó Edit: Önarckép (1930-as évek)

– Ez a művész 31 évesen halt meg Auschwitzban 1944-ben – mondta –, nagyon tehetséges festőnő volt, s láthatóan nagy gonddal alkotta meg ezt a munkáját, amely az ars poétikájának tekinthető. A képen könyvekkel és egyéb olyan dolgokkal veszi körbe magát, amelyek egyrészt tudással vértezik fel őt, másrészt művészként határozzák meg. Nagyon megkapónak érzem, ahogyan lefestette saját magát, s valahogy személyes rokonságot érzek ennek a fiatal zsidó nőnek a sokféle szinten végrehajtott rejtőzködésével, amit véghezvisz. Még pontosabb, ha azt mondom: személyes felelősségemnek tartom, hogy Sajó Edit munkássága ne tűnjön el a homályban.

Kácsor Zsolt

https://mazsihisz.hu/hirek-a-zsido-vilagbol/kultura/lathato-lelek-lathatatlan-arcokon?fbclid=IwAR0u2JBN_xBtneqsluvemd-VP2RK7MfXVhwcHbrDkYknwH5bLjEb09QVYeE