Koegzisztencia – Emilio Morandi és Swierkiewicz Róbert

A térben és időben való együttes létezésen vagy a közös előforduláson túl, a koegzisztencia békés együttélést és életközösséget is jelent. Emilio Morandi és Swierkiewicz Róbert barátsága az 1980-as években kezdődött, a közös érdeklődés révén több projektet és performanszot hoztak létre. A 2B Galériában látható tárlaton a két művész munkáival a koegzisztencia lehetőségeit járja körül.

Emilio Morandi olasz festő-, videó- és performanszművész kollázsain, festményein gyakran jelennek meg az együttélést – szerelmet, barátságot, közösségi létet – feszegető kérdések. Munkáiban rendszerint alkalmazza a street art elemeit, a kartonokon megjelenő feliratokkal olykor lényegre törően fejezi ki magát: „Without words is possible say more”, vagyis „Szavak nélkül lehetséges többet mondani”. Travel című munkáján a textilre applikált póló, a festékes lábnyomok és a fiktív útvonalterv a nyári táborokban kötött barátságokat idézi meg. És ahogy a jókedvű nyaralás végén, a búcsú pillanataiban filcekkel és tollakkal szignált ruhadarabokon később elkopnak majd a feliratok. (Akárcsak az idők során elhalványuló emlékek.) A személyek, helyzetek és tárgyak olykor különös, irracionális viszolygást alakítanak ki az emberekben, Morandi Phobia című munkája ezekre az érzésekre reflektál. A szerelmet, szeretetet, amit a szívvel hozzuk összefüggésbe, Love című festményén egy mérőszalaggal ábrázolja. Vajon a szeretet véges vagy végtelen mivoltát reprezentálja-e ennek a szívnek a mérete?

Az életközösség egy másik – inkább művészetelméleti – kérdését veti fel Swierkiewicz Róbert Van Gogh-parafrázisa. A Széthasadt világmindenségben Van Gogh cipői és kesztyűi című expresszív munkája felveti a múlt nagy művészeivel való együttélés mikéntjének kérdéseit. Morandi és Swierkiewicz az 1980-as években több mail art projektet hoztak létre, 1990-ben pedig közös performanszot adtak elő Gondolkodó gyomor címmel. Az előadás apropóját T. D. Suzuki előadása adta. A konferencián Suzuki az agy meghatározó szerepéről beszélt, ami ellen egy afrikai törzs képviselője úgy érvelt, hogy nem az agy, hanem a gyomor dönt az élet legtöbb területén. A történet interpretációja Morandi Ponte Nossa-i Arte Studiójában valósult meg, és bár ennek a közösségi élménynek már nem lehetünk részesei, a Koegzisztencia című tárlaton megtekinthetjük a performanszot dokumentáló fényképeket.

Swierkiewicz Róbert: A Széthasadt világmindenségben Van Gogh cipői és kesztyűi (részlet)

Emilio Morandi: Love

Emilio Morandi: Phobia

Emilio Morandi: Travel

2B Galéria, Budapest 2010. február 24 – április 3.

Gellért Judit
2010. március 25.