Kabbala képekben

Már csak néhány napig, március 1-ig látogatható Uri Asaf „Rajzok, festmények és könyvek a Kabbaláról” címet viselő kiállítása, amelyet Földényi F. László nyitott meg a 2B Galériában.

Uri Asaf, 1956-ban született Budapesten, tanulmányait a Petőfi Gimnáziumban kezdte, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán folytatta. Ezt követően az ELTE-n kémiát hallgatott, MSc majd PhD fokozatot szerzett és 1969-2002 között a Jeruzsálemi Héber Egyetem vegyész kutatója lett a Racah Intézetben. Mára több mint nyolcvan tudományos cikk származik a tollából.

2000-ben tagja lett a Jerusalem Artists House képzőművészeti csoportjának.

A vegyészként végzett polihisztor 2004 óta Budapesten él, és az utóbbi években több verseskötete is megjelent, így csatlakozott a hazai Szépírók Társaságához.

Az elmúlt években lefordította a Zohár könyvét, ez az első magyarázatokkal ellátott magyar nyelvű kiadás, amely az eredeti, arámi szöveg alapján készült. A Zohár a zsidó misztikus hagyomány, a kabbala központi és legismertebb műve.

A 2B Galériában kiállított rajzok és festmények és a korai kabbalista művek között látszólag nincs kapcsolat. Középkori misztika, amit a művész rajzokkal és festményekkel illusztrál. Vajon ennek a szokatlannak tűnő párhuzamnak van valóságalapja is, vagy csak a művész fejéből származik? A válasz a műtárgyak befogadójának érzékenységén múlik.

Uri Asaf keretbe foglalt alkotásai mutatják be a Provance-i kabbalisták 12. században írt művét, a Báhir könyvét és a 13. században született Zohár-t, amelyet Spanyolországban írtak. A szokatlan párhuzam, szöveg és vizualitás között, illetve ez a különös áthallás a műfordító évekig tartó munkája közben először papírra, később festővászonra került.

A kabbala, lényegét tekintve a bibliaértelmezés jelmezébe bújtatott világkép, amely fejezetről fejezetre, lapról lapra képeket vetít annak szeme elé, aki a könyv varázsához őszintén közelít.

A kiállított képek egyéni alkotások ugyan, mégis minden befogadó számára más-más történetet mesélnek el.

A kiállítás részeként a Zohár és a Báhir könyvét is fellapozhatjuk. A könyvek tökéletes magyar fordítása még mélyebben értelmezhetővé teszi Uri Asaf képekben megfogalmazott mondanivalóját.

Bécsi Éva
2019. 02. 25.