Gellér B. István: Töredékek

Több mint harminc éve gyarapodnak a Növekvő Város pszeudo leletei Gellér B. István jóvoltából. A legújabb bemutató ezen az őszön a 2B Galériában látható, az anyag egyben Gellér B. székfoglalója a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiához. A plasztikákban és történetekben, archaikus mitológia-töredékekben megfogalmazott mikrovilág „feltárásai” egy fém- és kőhasználattal élő, talán elmúlt, talán eljövendő társadalom tárgyi és szellemi kultúrájából merítenek, a Gellér B. konstruálta töredékek súlyos anyagszerűsége és a tárgyak, szimbólumok, anyagok és színek között érzékelhető sűrű, anyagtalan mátrix kölcsönös utalások és vonatkozások rendszeréből szövődik. Minden jelnek van párja, elődje vagy kibontakozása, minden növény vagy állat lenyomata egyben titokzatos útjelzés.
A mostani kiállításon ez a művek között rezgő, láthatatlan háló lazább, a plasztikák anyagszerűsége könnyebb, súlytalanabb, mint a korábbi periódusokban készült daraboknál. Dobozokba zárt leletek sorolódnak a falon, egyforma méretű, szinte érthetetlenül friss képkeretbe ágyazott csont- és fadarabok, finoman megmunkált fragmentek és harsány színekkel valószerűtlenné tett kövületek. Kapu, amelyik talán egy masztabához vezet, de mintha egy harmadik típusú találkozás lilás fénye derengene át rajta. Ősfonál-köldökzsinórral körbenőtt óriástojás, lepelbe burkolt, moccanatlan testek és tompa fényű ónkehely süllyednek a színezett doboz-keretbe. A művek dramaturgiája önmagába zárul, nem lép ki a többi plasztika felé; szuverén képzőművészeti alkotásokat látunk, befelé forduló egyéni narratívákat, nem pedig egy titokzatos közösség sorsdrámáját. A Növekvő Város sorozat korábbi karakterei, a végtelenített múlt, a fakoronába szövődő labirintus, a megkövült állati és növényi maradványok finom átlényegülése, a „leletekből” kiolvasható narratíva hiányossága, a geometrikus és az organikus részletek egymásra rétegződése és szép összjátéka hibátlan, de a művek köré növesztett széles, vastag keret és annak felületén a természetfölötti színek uralma azt sugallja, hogy a Növekvő Város fáradhatatlan régésze már nem a föld rejtett rétegeiben keresi a jövő képletét.

(Megtekinthető december 6-ig)
Götz Eszter
Műértő 2013. december