Emlékező macskakövek

Április végén indult útjára az „Emlékező macskakövek” projekt, amely a második világháború alatt elhurcolt zsidó áldozatokról emlékezett meg augusztus végén Nyugat-Dunántúlon.

A holokauszt áldozataira emlékeztek

Gunter Demnig kölni művész Stolpersteine akciójával az elhurcoltak háza elé kisméretű macskakövekre applikált réztáblát helyez el, ezzel emlékeztetve a járókelőket a történelem e szörnyű időszakára. Németországban civil kezdeményezésre már tíz éve helyeznek el emlékező réztáblákat az elhurcoltak nevével, országszerte eddig mintegy 12 ezer 500 -at helyeztek el.

A múlt héten, Zalaegerszegen Gunter Demnig először a Vörösmarty út 19. számú ház előtt, dr. Junger Mózes volt főrabbi emlékére, utolsó lakhelye előtt helyezte el a járdában a réztáblát.

A megemlékezésen Gyutai Csaba alpolgármester hangsúlyozta: a lefektetett kövek emlékeznek és emlékeztetnek azokra a szörnyűségekre, melyeknek soha többé nem szabad megtörténnie. A kövek üzenete az is, hogy ismerjék és tanulják meg a fiatalok, mi is történt 1944-ben és mondjanak nemet a hasonló törekvésekre. Németh László, a Zala Megyei Levéltár történésze a három zalaegerszegi zsidó elhurcoltra emlékezett. Dr. Junger Mózes mellett dr. Berger Imre ügyvédre (Kossuth u. 11.) és Schücz Frigyes kereskedőre (Jákum u. 1.) Valamennyiük volt lakhelye előtt elhelyezték az emlékező macskakövet.

„Olyan honfitársainkra emlékezünk, akiket méltatlanul elfelejtett az utókor, akiknek életútja, emberi tartása, morális értékrendje, humanizmusa, munkabírása, a közélet dolgai iránti elkötelezettsége méltán vívta ki kortársai elismerését” – fogalmazott Németh László. Egy főrabbi, egy ügyvéd és egy kereskedő.

Dr. Junger Mózes 1921-től 1944-ig volt az 1076 tagot számláló Zalaegerszegi Izraelita Hitközség vallási vezetője. Hitoktató a helyi gimnáziumban, jótékonysági egyesületek tagja, választmányi tagja az Országos Rabbi Egyesületnek. Tudós ember lévén folyamatosan jelentek meg írásai a Magyar Zsidó Szemlében és a Zala Vármegye című lapban. A gettósítást követően koholt vádak alapján elszakították híveitől és internálták. Auschwitzbe halt meg.

Dr. Berger Imre a helyi hitközség elnöke is a zalaegerszegi gettó lakója volt. A kiváló jogászt a korabeli zsidótörvények alapján 1944. áprilisában sok más társával együtt törölték az ügyvédi kamara tagjai közül. A hatóságok utasítása alapján, mint zsidóvezetőnek kellett megszerveznie a hitsorsosainak a gettóba való költöztetését. Mindent elkövetett, hogy ez minél kisebb megrázkódtatással járjon. Schütz Frigyes is a holokauszt áldozata lett. A zalaegerszegi nagykereskedő polgár 40 helyi alkalmazottnak adott biztos megélhetést évtizedeken keresztül. Tagja volt Zalaegerszeg város képviselő-testületének és számos társadalmi egyesületnek. (Zala-Lap Kft.)