Ellenséged vesztének ne örülj!

Izgalmas és szellemes művekkel reflektáltak kortárs magyar képzőművészek arra a bibliai tragédiára, amelynek során az Örökkévaló a zsidóság megmentése érdekében saját teremtményeit pusztította el. Szabad-e örülni ellenségeink vesztének? Ezt a kérdést járja körül a budapesti 2B Galéria e héten megnyílt tárlata.

Idén tavasszal a vírushelyzet miatt sajnos elmaradt a budapesti Ráday utcai 2B Galéria pészach-i csoportos tárlata, de az elkészült művekről nem maradunk le, hiszen a galériában e héttől október 22-ig megtekinthetjük az alkotásokat.

Böröcz László, a galéria vezetője elmondta: öt éve szerveznek tematikus tárlatokat pészach-ra, idén a Tórából azt a részt választották, amikor a minden egyiptomi elsőszülöttet sújtó tizedik csapástól megrettenve Fáraó úgy dönt, hogy elengedi országából a zsidókat. Később mégis üldözőbe veszi a menekülőket, az Örökkévaló azonban beavatkozik, megmenti a választott népet és elpusztítja az egyiptomi sereget. Böröcz László hozzátette: habár Mózes és a zsidók hálaéneket zengtek, a Talmud szerint az égi szféra angyalainak az Örökkévaló megtiltotta az ünneplést az emberi teremtmények halála miatt. Azaz föl lehet tenni a kérdést: vajon az isteni magasságban megjelenő etikai kérdések vonatkozhatnak-e ránk, emberekre is?

Roskó Gábor képzőművész szerint az ősi zsidó hagyomány a korát meghaladó módon, kifejezetten intelligens kérdést feszeget, amikor arra utal, hogy nem szabad örülni ellenségeink halálának. A festőművésznek a tárlaton kiállított képén egy sáskát láthatunk, amely önfeledten hegedül – s nem vesz tudomást a fölötte lebegő égi hatalom erejéről. Roskó Gábor szerint a bibliai kép többek között azt példázza, hogy minden pillanatban lecsaphat ránk egy olyan erő, amelyre nem számítottunk. Arra a kérdésre, hogy hisz-e egy ilyen végső, igazságtevő akarat létezésében, a művész azt mondta: a valóságnak különböző szintjei, rétegei léteznek, s létezik egy felsőbb szféra, ha úgy akarjuk, s ha az ember megbízik benne, akkor valószínűleg létezik is.

A TENGER ÉNEKE / ??? ???? Látogatható 2020. szeptember 21-től 2020. október 22-ig.

Kiállítók: Böröcz András, Győri Blanka, Hecker Péter, Kicsiny Balázs, Pálhegyi Flóra, Rácmolnár Sándor, Roskó Gábor, Szemző Zsófia, Uri Asaf, Wechter Ákos, Wechter Dénes.

Kácsor Zsolt
2020. szeptember 23.