Bulcsú utca 21/a

Változás. Állandóság a változásban. Identitáskeresés. Kirekesztés. Magány. Mikroközeg. Kimondott és sejthető. Titkok, individuális és kollektív narratívák. Három figyelemfelkeltő kiállítás.

Ungváry Rudolf Egy bérház élménye 1944/1945 fordulóján című írásából kiderül, hogy Kósa Gergely lakhelye – annak ellenére, hogy a II. világháború idején a 21/b-vel együtt ezt a házat is kijelölték az összeköltöztetendő zsidók számára – elhelyezkedésének és az Angyalföld déli határán élők “összetételének” köszönhetően a béke szigete volt, ahol senkit sem ért atrocitás. A művész nagyszülei 1956-ban kerültek a Bulcsú utcai lakásba, társbérletbe az egykori építtető, Glasner Ede pék- és cukrászmester vagyonát vesztett leányához, Piroska nénihez. Szülei jelenleg is ott élnek, de ő sem költözött messzire, a tetőn található egykori mosókonyhában rendezkedett be. Kósa születése óta ebben a miliőben mozog, munkái szorosan kapcsolódnak a házban lakók elbeszéléseihez. Annak ellenére, hogy fontosak számára a zsidó gyökerei, az épületet nem csupán csillagos házként közelíti meg; az értelmezés keretei tágítva a lakók személyiségére, egymáshoz és a múltjukhoz való viszonyulására koncentrál, még az 1932-1946 között itt élt Kassák Lajosnak is legfőképp férfiattitűdjeit vizsgálja. Kósa két szerepben jelenik meg a történetben: egyrészt bennszülött (beavatott), másrészt nyomozó (voyeur), aki emlékezetmorzsákból, az enyészet tárgyaiból, olvasmányélményeiből és kutatómunkája során szerzett anyagokból (régi fényképek, hangfelvételek és memoárok) rekonstruálja a múltat, miközben, megteremti saját identitását. A gang, legtöbb képének domináns motívuma, nem csupán térépítő elem vagy “közlekedő”, hanem a közösségi élet színtere és az állandóság vizuális kivetülése, mint a frottázsok, melyek magukba olvasztják a régi járólapok mintázatát. Kósa munkáiban a folytonosság és az enyészet egyszerre egzisztál, a múlt és a jelen ilyesfajta keveredése fiktív térbe kalauzol minket, mintha a valóság és a képzelet mezsgyéjén állnánk. Első jelentősebb önálló kiállításának koncepciója és megvalósítása is izgalmas, érdemes megnézni.

(Megtekinthető június 17-ig.))
Debreczeni Boglárka
2016. június