Bauer Ervin különleges élete és utóélete – kötetbemutató a 2B Galériában

„Különleges, Kopernikusz főművéhez hasonlíthatóan korszakalkotó könyv megjelenésének ünneplésére gyűlünk össze. Kopernikusz nyomán a tudomány az anyagelvű gondolkodásmód felé fordult. Az anyagelvűség elérhetővé tette az anyagi jólétet. Bauer műve még mélyebb fordulatot alapoz meg, fordulatot az életelvű gondolkodásmód felé. Az életelvű gondolkodásmód az anyagi jólét mellett elérhetővé teszi a lelki és szellemi jólétet a társadalomban, és az életnek kedvező feltételeket természeti környezetünkben” – olvasható a 2B Galéria meghívójában.

A zsidó családban Lőcsén született Bauer Ervin (1890-1938) orvos és elméleti biológus volt, akit az elméleti biológia egyik megalapítójának tekintenek. A biológia tudományának történetében ő volt az első tudós, aki megfogalmazta az élő rendszerek állandó inaequilibrium állapotának elvét. 1935-ben orosz nyelven publikálta az Elméleti biológia című könyvét, amelyben leírta az élő rendszerek termodinamikai jellemzőit. Életműve, valamint tudományos felfogása a biológiának a fizikával, a matematikával és a kémiával való összefüggéseiről ma is korszerűvé teszik munkásságát. 

bau.jpg A meghívón Bauer Ervin az első feleségével, Kaffka Margittal látható

L’Harmattan Könyvkiadó kiadásában most megjelent Grandpierre Attila, Müller Miklós és Elek Gábor: Bauer Ervin elméleti biológiája, élete és utóélete című kötete, amely tartalmazza Bauer Ervin említett főművét, az 1935-ben kiadott Elméleti biológiát. Ez hiánypótló munka, hiszen Bauer Ervin legjelentősebb munkája csaknem 60 éve, 1967-ben jelent meg az Akadémiai Kiadó gondozásában dr. Müller Miklós fordításában és dr. Ákos Károly szerkesztésében.

A L’Harmattan által most kiadott, Bauer Ervin elméleti biológiája, élete és utóélete című könyv bemutatóját a 2B Galériában (Budapest, Ráday utca 47.) rendezik meg november 14-én, vasárnap este 6 órától. 

A kötetet bemutatja dr. Grandpierre Attila, a Budapest Centre for Long-Term Sustainability kutatási elnöke és dr. Müller Miklós akadémikus, a The Rockefeller University, New York emeritus professzora. 

Dr. Grandpierre Attila ismertetőjének címe: „Bauer Ervin munkásságának jelentősége az ember, a társadalom és a természeti környezet átfogó életminőségének javítása számára”míg dr. Müller Miklós előadásának címe: „Bauer Ervin különleges élete és utóélete”.

Az élő rendszerek állandó inaequilibrium állapotának elve

Bauer Ervin elméleti biológiájának kulcsfogalma, az állandó inaequilibrium állapotának elve azt jelenti, hogy az élő és csakis az élő rendszerek soha nincsenek egyensúlyban, és szabadenergia tartalmuk terhére állan­dóan munkát végeznek annak az egyensúlynak a beállta ellenében, amelynek az adott külső feltételek mellett a fi­zikai és kémiai törvények értelmében létre kellene jönni. 

Szerinte a természetben az élő rendszerek és csakis az élő rendszerek azok, amelyek nem-egyensúlyi állapotukat arra használják, hogy aktívan törekedjenek a saját nem-egyensúlyi állapotuk fenntartására. Az élő rendszerek arra használják a munkavégző-képességüket, hogy speciálisan rendezett nem-egyensúlyi állapotukat folyamatosan fenntartsák, illetve megteremtsék. (Forrás: jgypk.hu)

Dr. Bauer Ervin Szegeden, Budapesten, majd Göttingenben tanult, 1914-ben szerzett orvosi diplomát, 1916-ban Bécsben a Wagner Jauregg Klinikán dolgozott. A Tanácsköztársaság bukása után Bécsbe, Göttingenbe, majd Prágába költözött, ahol egyetemi asszisztensként dolgozott. 1925-ben emigrált a Szovjetunióba, 1933-tól Leningrádban élt.  Bauert és második feleségét, Szilárd Stefánia matematikust 1937-ben hamis vádakkal („ellenforradalmi német nacionalista propaganda folytatása”) letartóztatta az NKVD, majd 1938-ban agyonlőtték őket.

1956-ban mindkettejüket bűncselekmény hiányában rehabilitálták. A levasovói emléktemetőben 2018-ban felállított márvány emlékművön a sztálini tisztogatás többi áldozatának neve között a házaspár neve is megtalálható.

(Forrás: 2B Galéria; Akadémiai Kiadó; Jgypk.hu.)