A szellemkép szimulákrum

Göbölyös Luca Árnyékutazó Shanghaiban című kiállítása február 8. -ig látható a 2B Galériában A fotográfus mesterség hatalmas felelősség. Mint Susan Sontag fogalmazta: „Korunk aggodalmainak java része, hogy a valódi világot a képek világa pótolja.”A képek közt elmerülő emberiség már magát a képet is, mint egy szimulákrumot érzékeli, a világ, mely e képek inspirálója irreálisnak képszerűnek mutatkozik. Göbölyös Luca két, egymást fedő, vagy épp egymással szinkronban lévő fotós projektje (konceptje) épp a fényképész jelenlétére, a fotó mindenhatóságára és a fantom-jelenlét jelenségére hivatkozik.

2002 -ben New Yorkban a híres helyeket turisták csoportképeibe „lopózkodott be” miközben a fotósokat egy kollégája is fotózta. Majd a csoportképek tulajdonosait arra kérte, küldjék el neki azokat a fényképeket, amelyeken ő is szerepel. Így vált részesévé egy sajátos utazásnak. 2017-ben Shanghaiban már őt fotózták a kínai turisták, mint fenomént, mint jelenséget. A lopakodó Árnyékutazóból képfőhőssé, manipulált fotók szereplőjévé vált.

Az egyik alkalommal titokban volt jelen, a másik helyszínen ő vált a fotó tárgyává, vele szelfiztek, őt akarták a helyszínek tartozékának láttatni a képek készítői.

A fotós fotóanyaggá, fotóelemmé, szimulákrummá vált. Göbölyös munkásságában a szerepnek, a szereplésnek, a személyiségnek (arc, alak, emberi kapcsolatok) fontos szerepe van. E két sorozat, amit a 2B Galériában bemutat egyben ennek a szerepjátéknak a világutazó magatartáshoz is erős a kapcsolata. A Shanghai képek egy hatalmas térképre applikálva jelennek meg és a kis zászlókkal ellátott -a másik sorozathoz köthető-térkép az utazó-fotósok, a turistakép készítők világban való szétszóródásának dokumentumai.

Göbölyös tényként rögzíti a fényképpel való utazás korábban megmosolygott tényét. Emlékezhetünk sok más mellett az Ha kedd van akkor ez Belgium című kultfilm jobbra-balra fényképező szereplőire, vagy arra a látványra, ami a kiállításon is megjelenik, a Hősök tere totális végig fotózására, dokumentálására.

A világ képei és a képi világok összemosódnak, ez Göbölyös Luca tézise. És mi szereplőként bárhol ott lehetünk. valóságos helyszíneken készült képek utólagos manipulálása révén, vagy valóban a helyszínen megjelenve. És-mint a kínai sorozaton látszik, még ez sem elég. A helyszínen készült képre applikált elemek (színek, mintázatok) továbbviszik a fotóélményt. Már talán az se számít, ki van a képen, és milyen körülmények között készült a fotó.

Susan Sonntag intelme már csupán égi dörgedelem. A virtuális és a valós valóság a képek és a képek készítői által egybezuhan. Flusser meghatározásában a „szimbolikus faktumokká átkódolt diskurzus” szerepel, mint a fényképezés legfontosabb értelmezési lehetősége. Itt a diskurzus fogalma mást, egyebet, személytelenséget és ugyanakkor a valóságban (bármelyikben) való jelenlétet jelent. Göbölyös Lucának meg ennek a folyamatnak a dokumentálását. Ugyanakkor a folyamatban való hathatós részvételt is jelenti a fantomutazás.

Sinkó István
2019. 02. 01.