OSZCILLOGRAMMOK / OSCILLOGRAMMES

résztvevők: Suzanne Anker (USA), Ingo Bechmann (GER), Lisa Glauer (GER), Nicole Degenhardt  (GER), Győrfi Gábor (HUN), Július Gyula (HUN), Rajkamal Kahlon (USA), Wolfgang Knapp (GER), Achim Kramer (GER), Kristian Rother (GER), Frank Schäpel (GER), Robbin Ami Silverberg (USA), Käthe Wenzel (GER), Navena Widulin (GER)

Művészet és természettudomány kapcsolatának feltámasztása

Képzőművészet és természettudomány közé hajlamosak vagyunk ellentétet képzelni: míg az egzakt tudományokat a mérhető igazságok forrásaként tartjuk számon, a képzőművészetet afféle érzelmi-morális ellenpólusnak látjuk. A képzőművészek és orvosbiológusok összefogásából született „Oszcillogramok” kiállítás erre a látásmódra kérdez rá: hogyan is jönnek létre voltaképpen a természettudományos „tények”? S a képzőművészet tán nem társadalmi és kulturális összefüggéseket „kutat”?

Gondoljuk újra bevett elképzeléseinket a természettudományos ábrázolások föltételezett igazságtartalmáról és a képzőművészet fiktív jellegéről – erre buzdítanak  a projektbe társult képzőművészek és orvosbiológusok. Szakítani akarnak az „objektív tudomány – szubjektív művészet” nem igazán hasznos elgondolásával, hogy ekképp a különböző típusú képek sajátosságainak árnyaltabb látásmódjáig jussanak el.

A 2B Galériában látható kiállítás és a Goethe Intézetben rendezett előadás és kerekasztal-beszélgetés annak az orvosbiológusok és képzőművészek között hosszabb ideje zajló eszmecserének az eredménye, amely nem kevesebbet tűzött célul, mint hogy fölülvizsgálat tárgyává tegye és nyilvános vitára bocsássa fenti szemléletet: négy évvel a közös kiállítás után, amely „The Missing Link – Art meets Biomedicine. Public understanding of Art and Sciences“ címmel volt látható a berlini Orvostörténeti Múzeumban és a New York-i Schafler Galériában, a projekt résztvevői most új munkákkal és tovább folytatott együttműködésük eredményeivel állnak a közönség elé.

Lisa Glauer, Nikki Degenhardt, Käthe Wenzel és Frank Schäpel  munkái a projektben résztvevő orvosbiológusok, Kristian Rother, Ingo Bechmann, Achim Kramer saját kutatási területeinek ábrázolásaival és Navena Widulin patológus kriminológiai viaszmunkáival szembesülnek. Melyik munka melyik területről származik? Mi különbözteti meg őket, miben térnek el, ami a valósághoz való viszonyulásukat illeti? Ilyen s hasonló kérdések vetődnek fel.

A kiállítás és a kísérőprogram egyaránt szól a diákokhoz, a humán- és reálszakokon továbbtanulókhoz, a szellem- és természettudományok művelőihez és minden érdeklődőhöz.

Oszillogramme – Re-Linking Kunst und Naturwissenschaften

Kunst und Naturwissenschaft werden gern als Gegensatz begriffen: Während die exakten Wissenschaften als Quelle messbarer Wahrheiten gelten, wird die Kunst als emotional-moralischer Gegenpol gesehen. Für „Oszillogramme” hat sich eine Gruppe von KünstlerInnen und Biomedizinern zusammengefunden, um die Probe aufs Exempel zu machen: Wie werden naturwissenschaftliche „Fakten” eigentlich hergestellt? Und „erforscht” Kunst nicht gesellschaftliche und kulturelle Zusammenhänge?

KünstlerInnen und BiomedizinerInnen fordern dazu heraus, herkömmliche Auffassungen über den vermeintlichen Wahrheitsgehalt naturwissenschaftlicher Abbildungen und den fiktiven Charakter von Kunst zu hinterfragen. Sie wollen wenig hilfreiche, vereinfachende Vorstellung von „objektiver Wissenschft – subjektiver Kunst“ aufbrechen, um zu einer differenzierteren Vorstellung über die Eigenart verschiedener Arten von Bildern zu kommen.

Die Ausstellung in der 2B Galería und das Vortrags- und Diskussions-Programm im Goethe-Institut sind das Ergebnis eines längeren Austauschs zwischen Biomedizinern und Künstlerinnen und Künstlern, die es sich zum Ziel gesetzt haben, diese Auffassungen zu überprüfen und öffentlich zur Debatte zu stellen: Vier Jahre nach der gemeinsamen Ausstellung „The Missing Link – Art meets Biomedicine. Public understanding of Art and Sciences“ (Berliner Medizinhistorisches Museum und Schafler Gallery, New York) zeigen Biomediziner und KünstlerInnen neue Arbeiten und die Resultate ihrer fortgesetzten Zusammenarbeit.

Neue künstlerische Arbeiten von Lisa Glauer, Nikki Degenhardt, Käthe Wenzel und Frank Schäpel werden mit Abbildungen aus den Forschungsbereichen der beteiligten Biomediziner Kristian Rother, Ingo Bechmann, Achim Kramer und den kriminologischen Wachsarbeiten der Pathologin Navena Widulin konfrontiert. Fragen werden aufgeworfen: Welche Arbeit stammt aus welchem Bereich? Was unterscheidet sie, was sind die Unterschiede in ihrem Bezug zur Realität?

Ausstellung und Begleitprogramm wenden sich an Schülerinnen und Schüler, an Studierende aller Disziplinen, an Geistes- und NaturwissenschaftlerInnen, und an alle Interessierten.

Interdiszciplináris szimpózium a képzőművészet és természettudomány kapcsolatáról

Transdisciplinary symposium regarding Art and Natural Sciences

Goethe Intézet Budapest

27.– 28. November 2009