ÖRKÉNYI STRASSER ISTVÁN (1911-1944)

Megnyitja Pataki Gábor művészettörténész

Közreműködik: Böröcz László – ének, GREGO Földvári Gergely – zongora, Rutkai Bori – videó, Bánki Miklós – videó

Szentesen született 1911. február 6-án. Sokgyermekes zsidó családba érkezik, hét testvére között ötödikként. Apja szegény kishivatalnok, városi adóügyi tisztviselő. A fi ú művészi pályára készül, de közben kereskedő inasként dolgozik, majd Pestre költözve a Vidámparknak farag szobrokat és lesz vásári kikiáltó. Szobrász tehetségét elismerve felveszik a Képzőművészeti Főiskolára. 1935-ben és 1940-ben a Műcsarnokban szerepel munkáival. Tagja lesz a KÚTnak, gyakran vesz részt Nemzeti Szalonbeli kiállításaikon. 1935-ben és 37-ben a Szinyei Társaság Tavaszi Szalonjának kitüntetettje lesz. 1938-ban Wolfner Gyula díjat nyer. Portrékat készít a Budai Goldberger családnak, ebből szerzett jövedelméből műtermet bérel és szabadiskolát nyit Bernáth Auréllal. Tanítványaik azok a tehetséges fi atalok, akiket zsidó származásuk vagy baloldali nézeteik miatt nem vesznek fel a Főiskolára. 1941-től rendszeresen munkaszolgálatra hívják be. Ekkortól a zsidótörvények miatt már csak az OMIKE tárlatokon, a Goldmark teremben és más izraelita kultúrtermekben állíthat ki. 1944. október 11-én a kiskunhalasi vasútállomáson német és magyar katonák néhány helyi vasutas közreműködésével századukra támadnak és meggyilkolják 195 munkaszolgálatos társával együtt.

He was born in Szentes on February 6, 1911 into a Jewish family with many children, the fi ft h of seven siblings. His father is a poor office worker, a city officer of tax affairs. Th e boy intends to pursue a career in art, but meanwhile, he is working as a merchant’s apprentice. He later moves to Budapest, carves statues for the Fun Fair and becomes a fairground announcer. In recognition of his talent as a sculptor, he is admitted to the College of Fine Arts. In 1935 and 1940 he
exhibits his works at the Műcsarnok. He becomes a member of the KÚT group and oft en participates at their shows at the
National Salon. In 1935 and 1937 he receives the award of the Spring Salon of the Szinyei Society. In 1938 he wins the
Wolfner Award. He creates portraits for the Budai Goldberger family, and from the proceeds he rents a studio and
opens a free art school with Aurél Bernáth. His students are talented youngsters who are refused admission to the College because of their Jewish origin or left -wing political views. From 1941 he is regularly draft ed for labour
service. As a result of the anti-Jewish laws he is only allowed to exhibit at the OMIKE exhibitions, at the Goldmark Room and other israelite cultural venues. On October 11, 1944 German and Hungarian soldiers with the help of a few local railway employees attacked their labour service group at the Kiskunhalas railway station and murdered him along with his 195 companions.