LEVELEKI ESZTER EMLÉKEZETE

Könyvbemutató

A könyvről Kereszty Zsuzsa beszélget Fábri Ferenccel.

Egyre jobban és egyre többen érezzük, hogy a XX. század a maga megannyi történelmi drámájával, kríziseivel és fellendüléseivel, kihívásaival egy olyan korszak volt az emberiség történetében, melyben jóformán minden egyén személyes élete „regényes”, méltó az emlékezetre, a rendszerezett feldolgozásra. Helytállások és megingások, talpra állások és elbukások, magány és közösség megannyi élménye torlódik össze a mögöttünk hagyott század sorsaiban.

Különösen ilyen sors azé az emberé, aki valamilyen módon mindig különös középpontja, fókusza volt nagyobb emberi társulásnak, aki – küzdve a korszellemmel – maga is szándékosan kívánt nyomot hagyni a koron: akár gyermekek jellemében, lelkületében. Ebben a fókuszban válik még különösebben jelentőssé egy vállalkozó kedvű asszony, Leveleki Eszter élete. Külön szerencséje a sorsnak – s tán ez sem véletlen –, hogy növendékei, hívei megannyi dokumentumot őriztek meg fontos emlékekként ebből a jelentős életből.

A kötet szerzője-szerkesztője e dokumentumgyűjteményből, egyben személyes emlékeiből állította össze az életrajzi – de az életrajzon messze túlmutató – kötetet, mondhatni „tényregényt”. Az olvasót izgalmas kalandra invitálja: aki a pedagógus próbálkozásait, hitvallását keresi, megtalálja, aki a helytálló vagy éppen a morális próbatételekben
alulmaradt „mellékszereplők” rendszerében kortörténetet keres, megtalálja, aki érzelmes „női történeteket” keres, megtalálja, aki jeles kortársak életének fontos epizódjait keresi, megtalálja.

Aki tehát a magyarországi, közép-kelet-európai XX. századra kíváncsi, olvassa el „Leveleki Eszter emlékezetét”!

Trencsényi László