JÓTÉKONY SERÉNYKEDÉSÜKBEN AZ ANGYALOK / THE MERCIFUL ANGELS OFTEN PROPOSED…

NAGY JÓZSEF (Josef Nadj) performansza és CSONKA PETRA kiállítása.

Előtanulmány.

2B Galéria 2016. 10. 14.-10.16.

„Jótékony serénykedésükben az angyalok gyakorta oly figurákat, betűket, formákat és hangokat találtak és kínáltak fel nekünk, halandóknak, amelyek ismeretlenek voltak számunkra és csodálatosak is, és amelyek semmiképp sem felelvén meg a megszokott nyelvhasználatnak, arra kell hogy indítsanak bennünket, hogy az eszünk feletti álmélkodástól minden megérthető dolgok kitartó kutatásáig, kutatásuktól pedig mindeme dolgok tiszteletéig és szeretetéig eljussunk.”*

„In hanc utilitatem clementes angeli saepe figuras, characteres, formas et voces invenerunt proposueruntque nobis mortalibus et ignotas et stupendas nullius rei iuxta consuetum linguae usum significativas, sed per rationis nostrae summam admirationem in assiduam intelligibilium pervestigationem, deinde in illorum ipsorum venerationem et amorem inductivas.”

Johannes Reuchlin: De arte cabalistica, Hagenhau, 1517, III. in Umberto Eco: A Foucault-inga, ford.: Barna Imre, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1992

előadások (egy előadás ca. 10 perc)
október 14., péntek 18:00, 19:00
október 15., szombat 16:00, 17:00, 18:00
október 16., vasárnap 16:00, 17:00, 18:00

A performance by JÓZSEF NAGY (Josef Nadj) and PETRA CSONKA
Preliminary Study

2B Galéria 14.10-16.10. 2016

„To this end the merciful angels often proposed and invented figures, characters, forms and unknown words from us mortals, and wonderful and meaningless according to the usual practices of the language, but inducing us through the highest admiration our reason, a diligent search of intelligible things, then the veneration and love of these things.” *

„In hanc utilitatem clementes angeli saepe figuras, characteres, formas et voces invenerunt proposueruntque nobis mortalibus et ignotas et stupendas nullius rei iuxta consuetum linguae usum significativas, sed per rationis nostrae summam admirationem in assiduam intelligibilium pervestigationem, deinde in illorum ipsorum venerationem et amorem inductivas.”

Johannes Reuchlin: De arte cabalistica, Hagenhau, 1517, III. in Umberto Eco: A Foucault’s Pendulum

performances (cca. 10 minutes)
14th October , Friday 18:00, 19:00
15th October, Saturday 16:00, 17:00, 18:00
16th October, Sunday 16:00, 17:00, 18:00