JELENLÉT-TÁVOLLÉT / PRESENCE-ABSENCE

A Magyar Képzőművészeti Egyetem nemzetközi doktoranduszainak kiállítása

2023.10. 27 –  11.09.

A kiállítás a jelenlét és a távollét fogalmait vizsgálja különböző nézőpontokon keresztül. A „jelenlét” arra az állapotra vonatkozik, amikor fizikailag egy bizonyos földrajzi területen élünk, beleértve egy nemzetet, egy kulturális közeget, egy társadalmi keretet vagy egy ökológiai rendszert. Hogyan látják vagy találkoznak a különböző kulturális-, vallási-, vagy etnikai háttérrel rendelkező egyének az „otthon” fogalmával a saját nemzetükön belül, valamint abban az országban, ahol tanulmányaikat, vagy szakmai tevékenységüket folytatják? Hogyan lehetnek jelen? Hogyan válhatnak láthatóvá?

A Stipendium Hungaricum program hét évvel ezelőtt indult a Doktori Iskolában: néhány résztvevő már végzett és hazautazott, néhányan pedig még mindig aktív hallgatók itt, Budapesten. Mindannyian független művészek, valamint a Párhuzamos Magyarország Kollektíva tagjai (2019 óta).

Vizsgálatunk arra összpontosít, hogyan változik meg az egyén tapasztalata, amikor befejezi tanulmányait, és ezt követően vagy régi otthonába, vagy egy másik kulturális-, illetve ökológiai környezetbe illeszkedik be – hogyan alkalmazkodnak az egyes művészek a különböző ökológiai, társadalmi és kulturális környezethez, és hogyan léteznek azokban. A kiállítás rákérdez arra is, hogy hogyan befolyásolja egy új, vagy megváltozott környezet az egyén kapcsolatát mind önmagával, mind a nagyobb közösséggel: Hogyan fejlődik, változik, vagy alkalmazkodik új, vagy régi otthonához? Milyen módon változik a környezet, a kultúra vagy az egyes egyén kölcsönhatásaik révén? Valamint, hogy milyen szerepet játszik a nosztalgia az egyének vagy a közösség narratíváiban?

Arra bíztatjuk a látogatókat, hogy aktívan foglalkozzanak ezekkel a műalkotásokkal, gondolkodjanak el a  bemutatott problémákon, és találják meg saját válaszaikat a művészek kérdéseire.

Kiállító Művészek: Erekle Chinchilakashvili (GE), Manuel F. Contreras (CO), Mansour Forouzesh (IR), Audette Hyder (SYR), Zahra Fuladvand (IR), Pallavi Majumder (IN) Koller Margittal (HU), Tra Nguyen (VN), Khan Nuruzzamann (BD), Enkhtaivan Orchirbat (MGL)

Kurátorok: dr. habil  Varga Tünde, dr. Koller Margit

Kurátorasszisztens: Bodor Sára

PRESENCE- ABSENCE

Exhibition of the international Doctoral students of Hungarian University of Fine Arts.

27th  Octorber- 9th November, 2023.

The exhibition explores the concepts of presence and absence via various perspectives. The concept of presence relates to the state of being physically located inside a certain geographic area, including a nation, a cultural milieu, a societal framework, or an ecological system. How do individuals from diverse cultural, religious, or ethnic backgrounds see or encounter the notion of „home” inside their nation of origin, as well as within the country where they are pursuing their education or engaging in professional activities? How can they achieve the state of being present, being visible?

Seven years have passed since the first Stipendium Hungaricum student arrived: some of the participants have already graduated and returned to their home countries; others are still active students in Budapest. They are both independent artists and members of the Parallel Hungary Collective (since 2019).

Our inquiry focuses on how one’s experience is altered upon completing their education and thereafter transitioning either to their place of origin or to a different cultural or ecological setting – how each artist adapts and reside within various ecological, social, and cultural environments. To the manner in which an individual’s presence in a novel setting influences their interactions, both with themselves and with the larger community, and on the process of developing, altering, and adapting. In what ways do they undergo reciprocal transformation via their interaction? Or how nostalgia plays a role in the narratives of the individuals or the community?

Our proposal is inviting visitors to actively engage with these artworks, generating their own responses and contemplating the concerns presented within them.

Artists: Erekle Chinchilakashvili (GE), Manuel F. Contreras (CO), Mansour Forouzesh (IR), Audette Hyder (SYR), Zahra Fuladvand (IR), Pallavi Majumder (IN) with Margit Koller (HU), Tra Nguyen (VN), Khan Nuruzzamann (BD), Enkhtaivan Orchirbat (MGL)

Curators, coordiantors: dr. habil Tünde Varga, dr. Margit Koller

Curator Assistant: Sára Bodor