JÁNOS VITÉZ / JOHN THE VAILANT

Birnfeld Sámuel és Roskó Gábor kiállítása

megnyitó: 2023 május 26. 18 óra

A kiállítást megnyitja Németh Gábor író

A 2023-as esztendő Petőfi bicentenáriuma kivételes alkalmat teremt galériánk számára, hogy a zseniális életmű megidézése mellett a költő egy XX. századi tragikus sorsú műfordítójáról is megemlékezzünk.    

Dr. Birnfeld Sámuel rabbi, vallástanár 1944 májusában fejezi be Petőfi Sándor János vitézének héber nyelvre fordítását. Még ebben az évben, október 20-án a nyilasok elhurcolják pesti lakásából, először sáncásásra viszik, majd halálmenetben Ausztriába indítják. A hátizsákjában a Tanach-ot, Szerb Antal Magyar irodalomtörténetét és Petőfi héberfordításainak kéziratait viszi magával. A felixdorfi lágerben halt éhen december 28-án, 38 évesen. 

Birnfeld Petőfi költeményéhez színes illusztrációkat is készített. A kézirat és a grafikák szerencsére fennmaradtak, és másolataik bemutatásra kerülnek a 2B Galériában. És ezek a dokumentumok szolgálnak új kiállításunk kiinduló pontjául is: Roskó Gábor a rabbi történetét és János vitéz mesés kalandjait egy 10 méter hosszú papírtekercsen megrajzolja a galéria terében. Az alkotás folyamatát május 22-e és május 24-e között, a helyszínen bárki nyomon követheti.

A meghívón Birnfeld Sámuel rajza látható.

A kiállított dokumentumokat köszönjük Ábrahám Verának, a Szegedi Zsidó Archívum vezetőjének. 

A kiállítás június 30-ig látogatható.

JOHN THE VAILANT

Exhibition by Sámuel Birnfeld and Gábor Roskó

opening: May 26, 2023, 6 p.m

The exhibition will be opened by writer Gábor Németh

Petőfi’s bicentenary in 2023 creates an exceptional opportunity for our gallery, that in addition to evoking the brilliant oeuvre of the poet, a XX. let’s also remember his tragically fateful translator in the 19th century.

In May 1944, Dr. Sámuel Birnfeld, a religious teacher, completed the translation of János Sándor Petőfi’s valor into Hebrew. Later this year, on October 20, the arrow crossers took him from his apartment in Pest, took him first to dig ramparts, and then sent him on a death march to Austria. In his backpack he carries the Tanach, Antal Szerb’s history of Hungarian literature and manuscripts of Petőfi’s Hebrew translations. He died of hunger in the Felixdorf camp on December 28, at the age of 38.

Birnfeld also created colorful illustrations for Petőfi’s poem. Fortunately, the manuscript and the graphics have survived, and copies of them are on display in the 2B Gallery. And these documents also serve as the starting point for our new exhibition: Gábor Roskó draws the story of the rabbi and the fabulous adventures of the John the valiant on a 10 meters roll of paper in the gallery space. Anyone can follow the creation process between May 22 and May 24 on site.

The invitation shows a drawing by Sámuel Birnfeld.

We thank Vera Ábrahám, head of the Szeged Jewish Archive, for the exhibited documents.

The exhibition can be visited until June 30.