JAKI 100

100 éve született Jakovits József szobrászművész / Sculptor József Jakovits was born 100 years ago

Megnyitó/Opening : 2009. december 11., péntek, 18 óra

A megnyitón fellép Kemény Henrik bábművész / The opening features puppet artist Henrik Kemény

A kiállítás nyitva / Open until: 2009.január 16.

Mottó: „Minden szobrommal egyetlen célom van: részt venni a szerves, élő egészben.” Jakovits József

1909. november 1-én született Budapesten. Édesapja Jakovits József, édesanyja Fullman Eugénia. Négy polgári iskolai osztályt végzett. 1935-44-ig a Ganz Mávag-ban dolgozik. „1945-ös sorsfordulót követő mozgalmas évek a művészi önmagamra találás időszaka. Vajda Juliával, a modern művészekkel, a modern művészettel és Vajdával való találkozásom megadta számomra a hiányzó iskolát. Elvesztettem az anyagi világban való hitemet, és elindultam azon az úton, amelyen ma is járok”- vallja Jaki. 1945-ben csatlakozik az Európa Iskola művészcsoporthoz. 1948. május 5-én kiköltöztették a rózsadombi művészotthonból a Rottenbiller u. 1 szám alatti társbérletbe. Ekkor számos szobrát megsemmisítette. 1948. augusztus-szeptember – közös kiállítás feleségével, Vajda Juliával, az Európai Iskola rendezésében (XXXVI. kiállítás). Hihetetlen gyorsasággal születnek szobrai. 1950-55 között az Állami Bábszínházban dolgozik. 1955-58-ig a Győri Kisfaludy Színház tagja. 1961-65 között egyetlen köztéri szobrát készíti, de a zsűrizéskor már nincs Magyarországon. 1965-ben emigrál az USA-ba. A fullasztó politikai légkörben és a zsúfolt Rottenbiller utcai társbérletben nem csak a művész, de a szobrok sem kapnak levegőt – írja Horváth Ágnes. New Yorkban elkezd festeni, felfedezi az Alefet, a héber betűk varázsát. „Ezt kerestem egész életemben: a nyelvet, amely megőrizte az isteni kinyilatkoztatást, s amelyben mágikus kapcsolat van a betűk és a betűk által jelzett dolgok között… Azt hiszem, azért jöttem Amerikába, hogy erre rátaláljak” – írta Jakovits József. 1980-ban a hatvani Hatvany Lajos Múzeumban volt az első kiállítása. 1985-ben megszerezte az amerikai állampolgárságot. 1987. szeptember 17-én hazatelepült. 1990. március 15-én Kiváló Művész kitüntetést kapott. A 8. Budapesti Nemzetkőzi Kisplasztikai Triennálén önálló bemutatkozással szerepelt. 1993-ban a Széchenyi Akadémia tagja lett. 1994. szeptember 23-án elhunyt. 1996. Ernst Múzeum – életmű kiállítás1998. Vintage Galéria – kollázs, szobor kiállítás 2002. Zsidó Múzeum – New York-i festmények 2007. Úton – Szövetségi Kiállítás – 56-os megemlékezés 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004. Ezekben az években Bálint Ildikó Jakovits lakásán a művész életművéből kiállításokat rendezett, de a gyűjtemény bármikor megtekinthető.

„All of my sculptures serve a single purpose: to participate in the organic, living totality. ” József Jakovits

József Jakovits was born on November 1, 1909 in Budapest. His father was József Jakovits, his mother Eugénia Fullmann. He completed four years of state civil school. Between 1935 and 1944 he worked at Ganz Mávag. „The eventful years following the fateful year of 1945 were the period of discovering myself as an artist, my encounter with Júlia Vajda, modern artists, modern art and Vajda have provided me with the schooling I have missed. I’ve lost my faith in the material world and I set out on the path I’m still trodding,” Jaki confessed. In 1945 he joined the group of artists called the European School. On May 5, 1948 he was moved out of the studio on Rózsadomb, and forced to move into a communal flat on Rottenbiller street. He destroyed many of his statues upon this occasion. August-September 1948 – a joint exhibition with his wife Júlia Vajda, organised by the European School (Exhibition XXXVI). He produces sculptures at an incredible speed. Between 1950-55 he worked at the State Puppet Theatre. Between 1955-58 he was a member of the Kisfaludy Theatre of Győr. Between 1961-65 he was working on his only public sculpture, but was no longer in Hungary by the time the work was evaluated by a jury panel. In 1965 he emigrated to te US. „In the suffocating political atmosphere and the crowded communal flat in Rottenbiller street not only the artist, the sculptures are also short of breath,” writes Ágnes Horváth. In New York he starts to paint and discovers the Aleph, the magic of Hebrew letters. „This is what I’ve been looking for all my life: the language that has preserved the divine revelation, and where a magical relationship exists between the letters and the things signified by the letters… I think that the reason I came to America was to find this,” he wrote. His first solo exhibition was held at the Hatvany Lajos Museum in 1980. In 1983 he had an exhibition at the National Gallery in Budapest. In 1985 he was granted US citizenship. On September 17, 1987 he moved back to Hungary. On March 15, 1990 he received the Distinguished Artist Award. A selection of his works was presented at the 8th International Sculpture Triennale in Budapest. In 1993 he became a member of the Széchenyi Academy. He deceased on September 23, 1994. 1996  Ernst Museum – exhibition of the Jakovits oeuvre 1998 Vintage Gallery – exhibition of collages and sculptures 2002  Jewish Museum – New York paintings 2007  On the Road – federal exhibition, 1956 memorial 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004 – In these years we organised exhibitions in his apartment, but his collection can be viewed any time.