IMA A HARMATÉRT / PRAYER FOR THE DEW

résztvevők: Böröcz András, Fischer Judit, Koller Margit, Kósa Gergely, Láng Orsolya, Nagy Ágoston, Rácmolnár Sándor, Roskó Beáta, Roskó Gábor, Szabó Eszter Ágnes, Szalai Kata, Szemző Zsófia, Tóth Gábor, Wechter Ákos, Zoltán Mária Flóra

2022 nyara rettenetes hőséget és szárazságot hozott Európába. Hónapokon keresztül hiába vártunk esőre, az aszály a termesztett és a vadon élő növények elképesztő pusztulását okozta, tavak és folyók párologtak el a semmibe. Vannak persze a világnak tájai, ahol ez a számunkra alig elviselhető időjárás a mindennapok része, és a többezer éve ott megtelepedett népek megtanultak ezzel együtt létezni. Ilyen táj a Közel-Kelet és itt helyezkedik el Izrael.

A legtöbb zsidó ünnep körforgása az ókori zsidók mezőgazdasági tevékenységének ciklusát követi. Peszach az egyiptomi megszabadulás mellett a tavasz, az árpa kalászba szökkenésének ünnepe. A víz pedig Izraelben is létkérdés volt mindig, ezért hangzik el már az ünnep első napjának délelőttjén a zsinagógákban a harmatért való fohászkodás, szerzője a VII. századi költő, Eleazar ben Kalir:

Harmatot küldj szomjú földre
Dús áldását, hogy bőven öntse
S midőn áldásod telje árad
Építsd fel rombadöntött várad
Harmatoddal.


(részlet, Patai József fordítása)

Hét éve elindított peszachi kiállítássorozatunkban mindig az ünnep egy-egy részét választjuk ki és kérünk fel alkotókat, hogy készítsenek művet ezzel kapcsolatban. Legújabb témánk, a kiszáradt földre harmatot kérő ima szövege a sivatagos Közel-Keleten született, de az égi áldásra nagy szükségünk lesz itt is, a ránk váró már egészen közeli jövőben.

A kiállítás május 19-ig látogatható.

participants: András Böröcz, Judit Fischer, Margit Koller, Gergely Kósa, Orsolya Láng, Ágoston Nagy, Sándor Rácmolnár, Beáta Roskó, Gábor Roskó, Ágnes Eszter Szabó, Kata Szalai, Zsófia Szemző, Gábor Tóth, Ákos Wechter, Mária Zoltán

The summer of 2022 brought terrible heat and drought to Europe. For months we waited in vain for rain, the drought caused an amazing destruction of cultivated and wild plants, lakes and rivers evaporated into nothingness. Of course, there are parts of the world where this unbearable weather is part of everyday life, and the peoples who have settled there for thousands of years have learned to live with it. Such a landscape is the Middle East and this is where Israel is located.

The cycle of most Jewish holidays follows the cycle of agricultural activity of the ancient Jews. Pesach, in addition to the liberation from Egypt, is the celebration of spring, when the ear of barley grows. And water has always been a matter of life in Israel, which is why the prayer for dew is heard in the synagogues on the morning of the first day of the holiday, authored by the VII. century poet, Eleazar ben Kalir.

In our series of Pesach exhibitions launched seven years ago, we always select a part of the holiday and invite artists to create a work related to it. Our latest theme, the text of the prayer asking for dew on the parched earth, was born in the desert Middle East, but we will need the heavenly blessing here too, in the very near future that awaits us.