HISTORY

Martin Piaček (SK) és Németh Ilona (SK) kiállítása

Martin Piaček és Németh Ilona munkakapcsolata 2009-ben kezdődött, amikor közös kiállítást rendeztek a pozsonyi Városi Galériában. A kiállítás apropóját az elmúlt évi szlovák-magyar viszony folyamatos romlása adta, amely leginkább politikai és mediális szinten következett be. Ennek kapcsán kezdett  el a szlovák és a magyar nemzetiségű művész egymással beszélgetni és együtt dolgozni.   Együttműködésük eredménye Martin Piaček szobra a Benes dekrétumok kapcsán, Németh Ilonáé pedig egy performance Iszapbirkózás címmel, és ennek videó és installáció formájában való bemutatása. Az Iszapbirkózás című munkában a művész a mai politikai kultúrát kommentálta, bevezetve egy új fogalmat a „politikai iszapbirkózás“ fogalmát a szlovák nyelvi kontextusba. Pozsonyi kiállításukon Sugár János volt magyarországi partnerük. Együttműködésüket folytatják a 2B Galériában, ahol  Martin Piaček egyrészt bemutat korábbi munkáiból is néhányat (Martin Piaček kis méretű faobjektekben kommentálja az általa kínosnak nevezett szlovák történelmi szituációkat, így pl. 1939. Augusztus 13, Adolf Hitler és Josef Tiso első találkozója vagy 1921. Október 26. A Mária Terézia szobor lerombolása Pozsonyban), másrészt új munkákat készít a 2B Galéria számára. Németh Ilona két új munkáját hozta el a budapesti közönségnek.  A 8 férfi című videó családja egyik áganak különös történetét mutatja be. A főszereplő, Tímea szempontjából próbálja meg közösen rekonstruálni a család elmúlt 25 évének, tragikusnak is tekinthető sorsát. A helyszín egy Szlovákia déli részén fekvő falu, Ekecs, ahonnan édesapja származik. A másik bemutásra kerülő munkája az Európa közepe projekt, amelyben azzal a témával foglalkozik, hogy milyen módon relativizálódnak egzaktnak tűnő tudományos állítások a politika és a nemzeti önmeghatározás fényében.


The collaboration of Martin Piaček and Ilona Németh dates back to 2009, when they held a joint exhibition at the City Gallery in Bratislava. The show was inspired by the continuous deterioration of Slovak-Hungarian relations – primarily in the field of politics and media. The Hungarian and the Slovakian artist started a conversation and a collaboration. The result of their cooperation is a statue by Martin Piaček inspired by the Benes decrees and a performance by Ilona Németh entitled Mud Wrestling and its presentation in the form of a video installation. In her work, the artist commented on contemporary political culture, introducing the notion of “political mud wrestling” to the context of the Slovak language. Their Hungarian partner at the Bratislava exhibition was János Sugár. The artists now continue their collaboration at the 2B Gallery, where Martin Piaček will display some of his earlier works (he comments on situations in Slovakian history he considers embarrassing in the form of small wooden objects, e.g. August 13, 1939, the First Meeting of  Adolf Hitler and Josef Tiso or October 26, 1921, the Demolition of the Statue of Maria Theresa on Bratislava), and will also create new works for 2B Gallery. Ilona Németh presents two new works to Budapest audiences. Her video entitled 8 Men presents the peculiar history of part of her family. She attempts to reconstruct the tragic fate of the family in the past 25 years from the point of view of a woman named Tímea. The location is Ekecs, a village in southern Slovakia, where her father originates from. Her other work on display is the Centre of Europe project, where she deals with how seemingly exact scientific statements are relativised in the light of politics and national self- identification.