HÉBER BETŰK / HEBREW LETTERS

HÉBER BETŰK

Uri Asaf kiállítása

megnyitja: Csáki Márton, szerkesztő

kurátor: Konkoly Ágnes, művészettörténész

A posztbiblikus irodalom első számú forrása a Misna, a Szóbeli Tan. Uri Asaf néhány éve hozzáfogott a fordításához és nemrég közzétette ennek a hatalmas anyagnak két első fejezetét, a Magvak és az Ünnepek rendjét a Szombat internetes oldalán. Ez a teljes héber nyelvű misnai szöveg első magyar nyelvű változata, fontos hiányt pótol, amely a mai napig nem nyert kellő méltatást. 

És hogy mi az összefüggés a kiállított képek és a Misna között? Az összefüggés a szerző, illetve fordító múltjában és jelenében keresendő, mivel a héber nyelvű Misna, abból a világból eredezik, ahol ma is ezt az ősrégi nyelvet beszélik, és ahol maga a szerző született: „Az első héber szavakat 3 éves koromban hallottam a Kármel-hegyi óvodában, és ha ehhez még a hagyományos nevelést is járult volna, akkor a héber betűvetés szigorú tanulása követte volna az óvodás éveket. Sajnos a folytatás másképp történt. A betűvetés várni kényszerült felnőtt koromig, de lám, a kiállított képek most a héber betűk másait, változatait, és kompozícióit zárják a keblükre.” 

Kiállításunk nem titkolt célja a Misna magyar nyelvre fordítására felhívni a figyelmet és segíteni annak könyv formátumú megjelentetését. Az eddig lefordított szöveg Uri Asaf előszavával a Szombat közlése mellett itt is elérhető  

A kiállítás február 10-ig tekinthető meg.

The artist, Uri Asaf was born in Israel, however the penmanship of the Hebrew has been lagging for many years, because he was grown up in Hungary after the war. For him the systematic studying of the Hebrew grammar came to life quite late. In order to recover for himself a portion of the ancient Hebrew literature the artist translated the Book of Zohar to Hungarian, thus enriching his formal knowledge of the Hebrew letters, their form and content. The paintings exhibited have been made using the freedom of kabbalistic character of the Hebrew letters.  

The exhibition will be opened in the new year 2023, on the 12-th of January, at 6 pm, in Gallery 2B, in Budapest. The curator of the exhibition is the art historian Ágnes Konkoly.