HÁROMnEGYED

A 2B Galéria művészcsalád sorozata XI. részeként, a Három nEgyed című kiállításon Egyed László és két gyermeke, Anna és Péter munkáit ismerhetjük meg.

Part 11 of 2B Gallery’s series dedicated to artist families, the exhibition “Három nEgyed” showcases the works of László Egyed and his two children, Anna and Péter.


Egyed László 1953-ban született. Autodidakta képzőművész. Fekete-fehér ceruzarajzaiban a látszólagos realizmus ellenére viszonylag bonyolult formai és kompozíciós rendszereket állít fel. Témái egyszerűek: hétköznapi tárgyak vagy emberi test-részletek, melyek gyakran beleolvadnak a fekete vagy a fehér háttérbe vagy épp fordítva, kontrasztálnak. Gyakran csak egy kevés részlet megrajzolásával igyekszik megidézni az ábrázolt testet vagy tárgyat. Képeit, látszólagos realizmusuk ellenére absztrakt műveknek szánja, ahol a modell nem célja, nem tartalma, csak eszköze a képnek. Egyéni kiállításai voltak New Yorkban, Párizsban, Bécsben és az utóbbi húsz esztendőben majd minden évben Budapesten. Ösztöndíjat kapott a Soros, illetve a New York-i Pollock Alapítványtól. Lassan húsz éve videókat is készít. Az Egy titokzatos férfi című filmje 1996-ban a zsűri és az UNESCO díját nyerte a Filmszemlén. Egyed Anna 1977-ben született, szociológusként végzett, de grafikusként dolgozik, elvégezte a MOME tipográfia szakát. Néhány évnyi céges és ügynökségi munka után jelenleg szabadúszó. A betűkön keresztül a kiadványok iránt érdeklődik leginkább, de szívesen alkotja meg cégek arculatát is. Apjával ellentétben a rajz nála nem a papíron, hanem a számítógépen születik. Megjelentek munkái a Typoszalon és az ARC kiállításain. Az itt kiállítandó munkái leginkább az alkalmazott grafikusi lét produktumai: logók és kiadványok. De emellett egy-egy munkáján keresztül bepillantást nyerhetünk abba a világba, ami csak őt jellemzi – milyen az, ha nem kell tekintettel lennie a megrendelő igényeire. Ilyen például az a sorozata is, melyet az ez évben ünnepelt Örkénynek szentelt. Ezeknél a műveknél a „kalligram” (képvers) ősi formájához nyúlt vissza. Egy-egy egyperces elbeszélés betűhű szövegét olyan rendszerben tördeli, amely a szöveg képi értelmezése is egyben. Egyed Péter 1979-ben született, autodidakta. Fotoriporterként és videós riporterként dolgozik. Az index.hu videó rovatában készült filmjeiért Hégető Honorka és Kamera Hungária díjakban részesült. Kiállított képei a klasszikus utcai fotózásban gyökereznek, de digitális montázstechnikával új, kitalált helyzeteket, történeteket kreál. A sorozat fotóinak mindegyike virtuális momentumot hoz létre: olyan lehetséges utcaképeket mutat be, amelynek szereplői nem feltétlenül találkoztak a lencsevégre kapott helyszíneken. Az alkotó egy-egy valóságos utcarészletet örökít meg a maga dinamikájában, sokszor egymás után, más és más pillanatban megörökített, éppen jelenlevő szereplőkkel; utólag ezeket a szereplőket hozza össze egyetlen képre.

László Egyed was born in 1953. He is an self-taught artist. In spite of the apparent realism of his black and white pencil drawings he creates relatively complex formal and compositional systems. His themes are simple: mundane objects or various parts of the human body, which often merge into the black or white background; or on the contrary, they appear in contrast to it. He often attempts to evoke the depicted object or body by only drawing a few details. In spite of their apparent realism, his works are inteded to be abstract – the model is not the aim or the content, but merely the tool of the image. He has had solo exhibitions in New York, Paris, Vienna, and almost annually in Budapest in the past twenty years. He received scholarships from the Soros Foundation as well as New York-based Pollock Foundation. For nearly twenty years he’s been making videos as well. His film, A Mysterious Man won the award of the jury and of UNESCO at the Hungarian film festival Filmszemle in 1996. Anna Egyed was born in 1977. She has a degree in sociology, as well as a diploma in typography from Moholy-Nagy László University, but currently works as a graphic artist. After a few years of working for various agencies and companies, she is now a freelancer. Because of her passion for letters and typography, her main interest is creating the layout and design of various publications, but she is also interested in designing the image of companies. Contrary to her father’s working method, instead of paper her drawings appear are created on computer. Her works have been showcased at the Typoszalon and ARC events. Here, she mostly presents the products of her work as an applied graphic artist: logos and publications. In addition to that, through her works we can catch a glimpse of her unique world – what is it like to design something without having to consider the demands of the client. This is exemplified by her series dedicated to István Örkény, whose centenary is celebrated this year. In case of these images, she has reached back to the ancient form of calligrams (poem-images). The layout of the so-called “one-minute stories” by Örkény reflects the artist’s interpretation of the text. Born in 1979, Péter Egyed is a self-taught artist. He works as a photo and video journalist. His videos created for index.hu’s video section have earned him the Hégető Honorka and Kamera Hungária awards. His images showcased at the exhibition have their roots in classical street photography, yet Egyed creates new, imaginary situations and stories using digital montage technique. Each of the images in this series creates virtual moments: he presents potential street views the characters of which have not necessarily met in reality. The artist captures various details of the streets in their own dynamics multiple times, with people who happen to be present there, photographed at different moments. During the post-production phase he presents all these different characters in a single image.