FUNKCIONÁLIS MAKETT / FUNCTIONAL MODEL

Bögös Loránd kiállítása

megnyitja Szelley Lellé képzőművész

„Hogyan tudom elhelyezni magam egy ház életében? Mi az, ami mindabból a jelenlétből láthatóvá válik, amit falak vesznek körbe? Ezen belül a funkciót vagy a funkciótlanságot választom? És mit mutatok meg belőle? Mi más lehet ez, mint a forma funkciója? Egy alternatív valóság alanya vagyok, valahol a periférián. Magamnak beszélek, hogy titokzatos módon ne szakadjon meg a folytonosság. Légüres térben töltöm ki testemmel a rendelkezésre álló hiányt. De valahol azért mégis csak kijelölöm a helyemet. Ez a hely egy vidéki kisváros, valahol középen. A ház, melyben lakom.”

Bögös Loránd

“How can I place myself within the life of a house? What becomes visible from the presence surrounded by walls? Do I choose functionality or being without a function within this space? And how much do I show from it? What else can this be than the function of form? I am the subject of an alternative reality, somewhere on the periphery. I am talking to myself, so the continuity is not disrupted in a mysterious way. I fill the hiatus I have with my body, in empty space. Still, I mark my place somewhere. This place is a small town, somewhere in the middle. The house I live in.”

Loránd Bögös

A kiállítás nyitva október 19-ig.