Események ...... Events

Erdély 20.
/2006.05.22./ A Vonatút c. film levetítése Erdély Miklós halálának 20. évfordulója alkalmából a BBS-sel közösen.

Erdély 20.
/2006.05.22./ The screening of the film Train Trip on the occasion of the 20th anniversary of Miklós Erdély’s death, in collaboration with the BBS.


A forma tartaléka
/2006.11.30./ Angelika Fitz bécsi művészettörténész előadása a valóság és az illúzió között feszülő ellentétekről a városi környezet példáin keresztül.

Bővebben

The provisions of form
/2006.11.30./ Lecture by Vienna-based art historian Angelika Fitz on the contradictions between reality and illusion illustrated by examples taken from the urban environment.

More info

Land art vagy art land
/2007.02.14./ Nagy Edina esztéta előadása 2006-os Etchigo Tsumari(Japán)Art Triennáléról.

Bővebben

Land art or art land
/2007.02.14./ Lecture by aesthete Edina Nagy on the 2006 Etchigo Tsumari(Japan)Art Triennale.

More info

Breuer Marcell a kirakatban
/2007.04.14./ A budapesti Ludwig Múzeum sajtótájékoztatója és a 2B mini tárlata eredeti Vaszilij székekkel.

Bővebben
Sajtó

Breuer Marcell in the shop window
/2007.04.14./ The press conference of the Ludwig Museum in Budapest and the mini-exhibition of the 2B Gallery with original Vassily chairs.

More info
Press

Kísérleti nyúl
/2007.06.07./ Bora Gábor-Roskó Gábor: Kísérleti nyúl című könyvének bemutatója.

Bővebben

Test Rabbit
/2007.06.07./ The presentation of Test Rabbit, a book by Gábor Bora and Gábor Roskó.

More info

Litván Gábor szerzői estje
/2007.06.12./ Zenés est a szerző és a Jósika dalkör közreműködésével.

Bővebben

An evening with composer Gábor Litván
/2007.06.12./ An evening of music with the participation of the composer and the Jósika chorus.

More info

Pro Cultura Urbis
/2007. 07.13/ A Fővárosi Önkormányzat Pro Cultura Urbis díjjal tünteti ki a 2B Galériát.

Sajtó

Pro Cultura Urbis
/2007. 07.13/ The City of Budapest awarded the 2B Gallery with the Pro Cultura Urbis prize.

Press

Rebecka, Kira Carpelan
/2007.09.21./ A Tranzit.hu Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola szemináriumának keretében levetíti Miriam Backström (SW) művésznő két filmjét.

Bővebben

Rebecka, Kira Carpelan
/2007.09.21./ The screening of two films by of the
Tranzit.hu theoretical and practical art school.
More info

Weininger Andor színpadai
/2008.04.16./ Körner András könyvének bemutatója, a szerzővel Botár Olivér beszélgetett.

Bővebben
Sajtó [1], [2], [3], [4], [5]

The Stages of Andor Weininger
/2008.04.16./ András Körner's book launch, the author was presented by Olivér Botár.
More info
Press [1], [2], [3], [4], [5]

A műgyűjtés dicsérete
/2008.04.05./ A 15 éves Első Magyar Látványtár könyvbemutatója. A könyvet Radnóti Sándor méltatta, Grencsó István szaxofonozott.

Bővebben

The Praise of Art Collection
/2008.04.05./ Book launch by the 15-year-old Első Magyar Látványtár. The book was presented by Sándor Radnóti, István Grencsó played the saxophone.

More info

Művészet/Természet/Védelem
/2008.11.21./ Jótékonysági árverés az Ökotárs alapítvány javára.

Bővebben

Art/Environment/Protection
/2008.11.21./ Charity auction for the benefit of the Ökotárs Foundation.

More info

Az arc e "rendellenes" felület
/2008.12.04./ Margitházi Beja Az arc mozija. Közelkép és filmstílus c. könyve kapcsán a filmvásznat teljesen betöltő arcokról, azok történeti előzményeiről, pszichológiai, kognitív illetve etológiai vonatkozásairól beszélgetett Margitházi Beja, Dúll Andrea, Gyene Gyöngyvér, Mélyi József, Zimmer Márta, Hamp Gábor és Blaskó Ágnes.

Bővebben

The Face, This "Abnormal" Surface
/2008.12.04./ The Cinema of the Face by Beja Margitházi. A conversation about faces filling the screen, their historical precendents, psychological, cognitive and etological connotations, based on her book Close-ups and Film Style. Participants: Margitházi Beja, Dúll Andrea, Gyene Gyöngyvér, József Mélyi, Zimmer Márta, Hamp Gábor és Blaskó Ágnes.

More info

Szörtsey Gábor
/2008.12.12./ Szörtsey Gábor életmű katalógusának bemutatója. Közreműködött Balázs Kata, Fitz Péter, hegedűn játszott Szél-Molnár Anna.

Bővebben

Gábor Szörtsey
/2008.12.12./ Presentation of Gábor Szörtsey's catalogue. Participants: Kata Balázs, Péter Fitz, violing played by Anna Szél-Molnár.

More info