„….ÉS A HOMÁLY” / „….AND THE DIMNESS”

A Napút Alternatív Művészeti Akadémia „… és a Homály” című kiállításához

Kint, az utca viszonylagos szabadságában és bent, a galéria nem kevésbé szabad viszonylagosságában. A kettő közt vékony
üveg. Átláthatni rajta, pedig ez már a homály és tovább növekszik, ha rálehelsz. Idén épp 200 éve, hogy megjelent Goethe Színtan c. munkája, mely a színek, a színek természetének inspirálóan művészi módon való megközelítésével ragadja meg a festőt, alapjaiban kérdőjelezve meg a Newton-i színelméletet (és egyben annak világszemléletét). A jubileum alkalmából három, az Akadémia tanárainak (Döbröntei Zoltán festőművész, Simon Zsolt József porcelántervező művész) és
festőinek együttes munkájából születő művészeti alkotást tervezünk. Az egyik egy 22 képből álló óriás ikonosztáz, a 13 festő egymástól függetlenül készíti el a „mozaikokat”, mint egyetlen, „teljes” kép részeit. A másik egy nagyméretű triptichon. Három szín adott, külön, alapként a vásznakon: a fehér, a vörös és a fekete. Egyegy alapszínből két-két művész gyúr képet. Néhány héttel a kiállításmegnyitó előtt már megkezdődik a munka, ám a befejezés átcsúszik a 2B-be, az „…és a Homály” majdani jelenébe. Vagyis: az október 6-i megnyitót követő napokon visszalátogatók szeme láttára változnak,
fejlődnek a színek a festők keze alatt. A munkafázisokról fotósorozat készül, a dokumentáció művészi-objektív nézőpontjával gazdagítva a sokszínű jelentésmezőt. Harmadjára, kísérletet teszünk egy 2 méter átmérőjű teljes színkör kirakására a természetben található tárgyakból, madártollból, kavicsból, csontból, falevélből… A kiállításnak része Goethe színtani kísérleteinek szemléltetőeszközökkel való bemutatása, de talán érzékenyebb és beszédesebb megközelítésmód a Goethe felvetette kérdésekre, és a megtalált igazságokra a kép-ben, a művészetben – ha úgy tetszik, a homály
szabadságában – adni választ. A Goethe Intézet a kiállítással párhuzamosan konferenciát szervez „A színek tudományos spektruma” címmel. Ennek részletes programja itt található: www.goethe.de/ins/hu/bud/ver/hu6523071v.htm

For 200 years Goethe’s “Theory of Colours” is published. His study – querying the fundament and the attitude of the Newtonian theory – grabs the painter with an inspirational artistic approach about the nature of colours. On occasion of the jubilee we are planning three artworks with the participation of the Academy’s teachers (Zoltan Döbröntei painter, Zsolt József Simon porcelain artist) and painters. One of the three is a giant iconostas, consists of 22 paintings. 13
painters prepare independently these “puzzles” of the “one”. The other one is a big-sized tryptichon. The three paintings have 3 different colour-characters: white, red, black. Two painters construct a picture from each colour. The start working couple of weeks before the exhibition-opening, however ending slips into the future “present” of “…and the Dimness”, in 2B Gallery. So, following the opening (6th of October) that is worth to visit the gallery again, because the paintings will be still under process, they are changing under the painters hands, in front of our eyes. A photo-series will be prepared and exhibited about the working process, too, enriching interpretation’s field. And in the third project we try to create a 2
diameter colour-circle, made by natural materials (feather, objects, stones, bones, letters…) The presentation of Goethe’s experiments also take parts of the exhibition, but maybe more delicate and expressive answer can be given on Goethe’s questions and truths through paintings and art – let say, in the freedom of dimness.