Emlékezet ...... Remembrance

90 éves Román József
/2004. 02.6. – 03.20/ Kiállítás a magyar művészettörténészek doyenje születésnapjára. Kiállítók: Altorjai Sándor, Anna Margit, Balla Margit, Bálint Endre, Berczeller Rezső, Bohus Zoltán, Böröcz András, El Kazovszkij, Haraszty István, Jakovits József, Kass János, Kassák Lajos, Kádár Katalin, Kolozsváry György, Konok Tamás, Lóránt Zsuzsa, Lugossy Mária, Maurer Dóra, Ország Lili, Papp Oszkár, Rippl-Rónai József, Rozsda Endre, Saul Steinberg (USA), Sylvester Katalin, Vajda Lajos, Zoltán M. Flóra.

Bővebben
Sajtó [1], [2], [3], [4], [5]

József Román turns 90.
/2004. 02.6. – 03.20/ A tribute to the dean of Hungarian art historians. Exhibitors: Sándor Altorjai, Margit Anna, Margit Balla, Endre Bálint, Rezső Berczeller, Zoltán Bohus, András Böröcz, El Kazovszkij, István Haraszty, József Jakovits, János Kass, Lajos Kassák, Katalin Kádár, György Kolozsváry, Tamás Konok, Zsuzsa Lóránt, Mária Lugossy, Dóra Maurer, Lili Ország, Oszkár Papp, József Rippl-Rónai, Endre Rozsda, Saul Steinberg (USA), Katalin Sylvester, Lajos Vajda, Flóra Zoltán M..

More info
Press [1], [2], [3], [4], [5]

Kulcshelyzet, 1983 nyara
/2004.03.26.-04.30./ Rajk László Bibó Emlékkönyvhöz rajzolt befejezetlen szamizdat képregénye és Dominique Auerbacher francia fotográfus magyar értelmiségiekről készített szociófotói.

Bővebben
Sajtó

Key Situation, the summer of 1983.
/2004.03.26.-04.30./ The unfinished samizdat comic strip created for the Bibó Memorial Book by László Rajk and photos of Hungarian intellectuals by French photographer Dominique Auerbacher.

More info
Press

Erdély István
/2004.12.13.-2005.01.29./ Emlékkiállítás és dokumentumfilm az 1987-ben elhunyt építész és képzőművész alkotásaiból. A művész munkásságáról szimpóziumot szerveztünk a Balázs Béla Stúdióval és a C3 központtal közösen.

Bővebben
Sajtó

Erdély István
/2004.12.13.-2005.01.29./ Memorial exhibition and documentary about the works of the architect and artist deceased in 1987. We organized a symposium concerning the oeuvre of the artist with the Balázs Béla Stúdió and the C3 center.

More info
Press

Önarcképek
/2005.09.26.-11.12./ Az Európai Iskola 1946-ban rendezett kiállítása és füzete emlékére. Az eredeti művek mellett kortárs művészek ez alkalomra készített önarcképei és írásai tűntek fel. Résztvevők többek között: Ámos Imre, Bak Imre, Birkás Ákos, Bokros-Birman Dezső, Bullás József, Csörgő Attila, Gellér B. István, Gerber Pál, Jovánovics György, Kaján Tibor, Keserü Ilona, Kicsiny Balázs, Lossonczy Tamás, Lovas Ilona, Maurer Dóra, Nádler István, Oláh Mara, Orsós Teréz, Pauer Gyula, Révész László László, Tölg-Molnár Zoltán, Ujházi Péter, Zemplényi Magda.

Bővebben
Sajtó [1], [2], [3], [4]


Self-portraits
/2005.09.26.-11.12./ An exhibition to commemorate the 1946 exhibition and booklet of the European School. In addition to the original works, we displayed self-portraits and writings by contemporary artists created for the occasion. Exhibitors included: Imre Ámos, Bak Imre, Ákos Birkás, Dezső Bokros-Birman, József Bullás, Attila Csörgő, István Gellér B., Pál Gerber, György Jovánovics, Tibor Kaján, Ilona Keserü, Balázs Kicsiny, Tamás Lossonczy, Ilona Lovas, Maurer Dóra, Nádler István, Mara Oláh, Teréz Orsós, Gyula Pauer, László László Révész, Zoltán Tölg-Molnár, Péter Ujházi, Magda Zemplényi.

More info
Press [1], [2], [3], [4]


Szobrászok és Eltemetett képek
/2006.11.07.-12.30./
Párhuzamos kiállítások az 56-os forradalom emlékére. A Szobrászok résztvevői a Felvonulás téri Sztálin szobor makettjét használták fel munkáikhoz, az Eltemetett képek fotósai 56-os emlékeiket idézték fel. Résztvevők többek között: Ingo Abeska(A),efZámbó István, FeLugossy László, Forgács Péter, Gábor Áron, Gőbölyös Luca, Gerhard Gross(A), Hecker Péter, Geoffrey Hendricks(USA), Nikolaus Mohr(G), Parti Nagy Lajos, Pauer Gyula, Pinczehelyi Sándor, Martin Rasp(G), John Risseeuw (USA), Sam Szembek(G), Szirtes János, Szombathy Bálint, Szüts Miklós, Paul Werner(USA), Féner Tamás, Haris László, Tóth György, Vékás Magdolna.

Bővebben
Sajtó [1], [2], [3]


Sculptors and Buried Images
/2006.11.07.-12.30./
Parallel exhibitions to commemorate the revolution of 1956. The participants of Sculptors used the model of the one-time Stalin statue of Felvonulási square as an inspiration for their works, the photographers of Buried Images evoked their own memories of 1956. emlékére. Participants included: Ingo Abeska(A), István efZámbó, László FeLugossy, Péter Forgács, Áron Gábor, Luca Gőbölyös, Gerhard Gross(A), Péter Hecker, Geoffrey Hendricks(USA), Nikolaus Mohr(G), Lajos Parti Nagy, Gyula Pauer, Sándor Pinczehelyi, Martin Rasp(G), John Risseeuw (USA), Sam Szembek(G), János Szirtes, Bálint Szombathy, Miklós Szüts, Paul Werner(USA), Tamás Féner, László Haris, György Tóth, Magdolna Vékás.

More info
Press [1], [2], [3]


A második generáció
/2008.05.09.-06.14./ Holokauszt élmények a II. világháború után született, családjuk révén érintett művészek munkásságában. Kurátor: Katalin S.Nagy. Résztvevők: Böröcz András, Gellér B. István, Kovács Johanna, Mózes Katalin, Szabó Eszter Ágnes, Révész László László, Roskó Gábor, Szirtes János, Valkó László, Wechter Ákos, Wechter Dénes.

Bővebben
Sajtó [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

The Second Generation
/2008.05.09.-06.14./ Holocaust-experiences in the oeuvres of artists born after World War 2, whose families have been affected by the events. Curated by S.Nagy Katalin. Exhibitors: András Böröcz, István Gellér B., Johanna Kovács, Katalin Mózes, Ágnes Eszter Szabó, László László Révész, Gábor Roskó, János Szirtes, László Valkó, Ákos Wechter, Dénes Wechter.

More info
Press [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]