ÉLETLEHETŐSÉGEK / CHANCES IN LIFE

Flohr Zsuzsi kiállítása

a kiállítást megnyitja: György Péter, esztéta

kurátor: Pacsika Márton

Flohr Gyula élete nem volt egyedi, ahogy az azt alakító történeti és személyes körülmények sem voltak azok. Története a közép-kelet-európai vállalkozó férfié, aki megalapozottan bizalmatlan és ellenséges az állami apparátussal szemben, és gyakran autoriter és maszkulin a személyes tereiben. 

Flohr Gyula Észak-Magyarországon egy szénkereskedő zsidó családban nőtt fel, ám már gyermekkorában kikeresztelkedett. A munkaszolgálat alatt Borban, a Laznica altáborban építette a keskeny nyomtávú vasutat, majd innen megszökve Josip Tito partizánjaihoz csatlakozott.

A felszabadulás után hazatért, és Budapesten nyitott esszencia- és hengerfestő boltot. Keresztény lányt vett el, zsidóságával pedig élete végéig ellentmondásos, gyakran ellenséges érzései voltak. Vállalkozásait számos alkalommal államosították, utoljára 1957-ben, ezt követően egy állami vállalat alkalmazottjaként dolgozott nyugdíjazásig.

Az Életlehetőségek című kiállításon Flohr Zsuzsi saját nagyapja életét dolgozza fel, elsősorban az annak keretet adó épített környezet megrajzolásán keresztül. A kiállításon egymásnak ellentmondó családi és hivatalos narratívák jelennek meg, melyek árnyalt társadalmi és nemi viszonyokra mutatnak rá, és általában a közép-kelet-európai ember életének lehetőségeire egy folyamatosan bezáruló társadalomban.

A kállítás január 6-ig tart nyitva.

A kiállításhoz kapcsolódó programok:

2018. november 27. (kedd), 18:00: Tárlatvezetés Csapody Tamás jogász-szociológussal, a Bori munkaszolgálatosok (2011) és Bortól Szombathelyig (2014) kötetek szerzőjével

2018.december 20. (csütörtök), 18:00: Tárlatvezetés Turai Hedvig művészettörténésszel, Flohr Zsuzsival és Pacsika Mártonnal

A kiállítás az Osztrák Szövetségi Kancellária Művészeti és Kulturális Osztálya (BKA), a Zukunftsfonds Österreich, és az Osztrák Kulturális Fórum támogatásával jön létre.

Gyula Flohr’s life was not exceptional, nor were the historical and personal circumstances that shaped it. His story is that of a Central Eastern European entrepreneur who was understandably hostile towards the state apparatus and often authoritarian and hypermasculine in his personal spaces.

Gyula Flohr grew up in a coal dealer Jewish family in Northern Hungary but converted to Christianity early in his childhood. During the Second World War he was forced to join the labour service where he built the narrow-gauge railroad in Bor, Laznica, to eventually escape to Josip Tito’s partisans.

After the Liberation, he returned to Hungary and opened a perfume and roller painting store in Budapest. He married a Christian girl and maintained an ambiguous and complex, often hostile attitude towards his Jewish heritage all his life. His businesses were all nationalized, the last in 1957. Afterwards, he worked as a public company employee until retirement.

Zsuzsi Flohr’s exhibition entitled Chances in Life deals with the life of her own grandfather, primarily by drawing the built environment that framed it. The exhibition presents contradictory narratives by the family and the state, pointing to nuanced social and gender relations, and generally the feasibility of life in Central and Eastern Europe in an increasingly closed society.

The exhibition is open until the 6th of January.

Related events:

November 27, 2018, 6 pm, Guided tour by Tamás Csapody (jurist-sociologist), author of the book, Labour Servicemen at Bor (2011), From Bor to Szombathely (2014)

December 20, 2018, 6 pm, Guided tour by Hedvig Turai (art historian), Zsuzsi Flohr (artist) and Márton Pacsika (curator)

The exhibition is funded by the Future Fund of the Republic of Austria, the Federal Chancellery of Austria and the Austrian Cultural Forum Budapest.