EGY VONAKODÓ ZSIDÓ / A RELUCTANT JEW

Körner András: Egy vonakodó zsidó. Esszék és történetek
című új könyvének bemutatója

Moderátor: Váradi Júlia újságíró

Közreműködik: Fodor Tamás színművész

Aldous Huxley szerint az esszé műfajának sokféleségét három megközelítési mód különböző elegye jellemzi: a személyes-önéletrajzié, a tényhű-tárgyilagosé és az absztrakt-egyetemesé. Könyvem esszéi is ilyesfajta elegyek. Többnyire a személyes hang dominál bennük, de ez szinte mindegyikben keveredik a tényeket tárgyilagos módon elemző részekkel.
Mindegyikük egy központi téma különböző aspektusaival foglalkozik: azzal a kanyargós úttal, amely zsidó identitásom alakulását jellemezte és mindazzal, ami ezt befolyásolta. Budapesti fiatalkoromtól kezdve napjainkig (az elmúlt negyvenöt évben New Yorkot tekintettem otthonomnak) mindig fontos szerepet játszott életemben zsidó származásom tudata. Ezekben az írásokban megkísérlem személyes tapasztalatom ezen aspektusait értelmezni és dekódolni, abban a reményben, hogy ezzel olyan összefügésekre tudok rámutatni, amelyek talán mindannyiunk részére jelentőséggel bírhatnak.

Körner András

András Körner: A Reluctant Jew. Essays and Stories
A Conversation with the Author


Moderator: Júlia Váradi
Reading by: Tamás Fodor


According to Aldous Huxley, „the essays belong to a literary species whose extreme variability can be studied most effectively within a three-poled frame of reference”: the personal-autobiographical, the objective-factual, and the abstract-universal. They are various blends of these approaches. The essays in my book are mostly dominated by the personal approach, but this is typically interspersed with passages of the other two sorts.
All of them focus on aspects of a central theme: the twists and turns in the evolution of my Jewish identity, and the things that influenced it. From growing to adulthood in Budapest to making my home in New York for the past forty-five years, the awareness of my Jewish origins has always played an important part in my life. In these writings I attempt to interpret and decode these aspects of my personal experience in the hope of illuminating those implications that I think are relevant to all of us.

András Körner