EFEMER EMLÉKEZET / EPHEMERAL MEMORY

Alternatív történetmesélés a JPhoto Archívum képeivel

megnyitó: 2023. november 14., 18:00 óra

A kiállítást megnyitja: Faludy Judit művészettörténész

A családi emlékezet, és azon belül a zsidó emlékezet megőrzésének kérdése kulcsfontosságú, mindannyiunkat érintő probléma, különösen a jelenleg is tartó izraeli konfliktus tükrében. A kiállítás azt vizsgálja, hogyan lehet egy online gyűjteményt, a “JPhotoarchive.org” – 20. századi zsidó fotóarchívumot kiállítás formájában úgy bemutatni, hogy a magyarországi zsidó emlékezettel kapcsolatos értékek megőrzésének, és az archiválás modernizációjának konfliktusát egyaránt kritikus szempontok szerint tárgyalja. Az online archívum fotóit a fiktív történetmesélés és a mesterséges intelligencia képgeneráló eszközeivel mutatjuk be, azt vizsgálva, hogyan alakítják át az emlékezéshez fűződő viszonyunkat a fotómanipuláció növekvő lehetőségei, a mesterséges intelligencia és a fake news térnyerése. Mi történik az emlékezettel (tágabb értelemben a történelemmel), hogyha az MI fogja formálni? Kitöltheti-e a hiányzó űrt, az el nem mesélt történeteket a fikció – legyen az a művész vagy a mesterséges intelligencia alkotása –, vagy inkább csak fokozza a zavart?

A kiállítás célja – utalva a zsidóságban is kulcsfontosságú szerepet játszó történetmesélés hagyományára – az archívum képeit az aktuális technológiákkal megeleveníteni, statikus mivoltukból kiforgatni: a fotók részben vagy teljesen elveszett történeteit fiktív történetekkel megmozgatni. Andrádi Eszter performanszművész videóinstallációja erre reflektálva, szabad asszociációs történetmeséléssel az archívum anyagán keresztül a jelenbe hívja a múltat, alternatív elbeszélést és fiktív tér-idő síkokat teremtve.

KissPál Szabolcs műve a korunkban egyre gyarapodó számú, mesterséges intelligenciára épülő fotómanipulációs eszközöknek, valamint az emlékezet hierarchiájának egyenlőtlen viszonyrendszerére, és az ebből fakadó felejtés okozta identitás-krízisére reflektál. Fotómanipulációinak célja, hogy rávilágítson az emlékezet és a képi adatmegőrzés érzékeny és törékeny kapcsolatára a generatív képek korában. A végeredmény egy videóinstalláció, ami a képek alakulását követve egy igen különös narratívát tár fel előttünk, miközben a mű egy végső kérdés köré szerveződik: Ki birtokolja az igazságot?

kiállító művészek: Andrádi Eszter, KissPál Szabolcs

kurátorok: Martincsák Kata és Menyhért Juci

fordítás: Kicsiny Martha

grafika: Csordás Eszter

A kiállításban közreműködtek: Basics Beatrix, Barta Péter, Huber Lívia, Haiman Helga, Faludy Judit, Lénárt András, Patonay Anita

A kiállítítás december 15-ig látogatható.

Ephemeral Memory

Alternative Storytelling with Images from the JPhoto Archive

Exhibition opening: 14.11.2023, 18:00

Opening speech: Judit Faludy, art historian

The responsibility of family memory, and within that of Jewish memory, is a key issue that concerns us all, especially in the light of the ongoing conflict in Israel. This exhibition explores how can an online collection, the “JPhotoarchive.org” – 20th century Jewish Photo Archive, be presented in the form of an exhibition that critically examines the conflict between the preservation of the values of Jewish memory in Hungary and the modernization of archiving. The photographs of the archive will be presented unconventionally with the use of fictional storytelling and artificial intelligence-based image-generating technology, to explore how our relationship to memory is being transformed by the growing possibilities of photo manipulation, artificial intelligence, and the rise of fake news. What will happen to memory (and history in a broader sense) if it is shaped by AI? Can fiction – whether formed by the artist or by artificial intelligence – fill the missing gaps of untold stories, or will it just create confusion?

Reflecting on the tradition of storytelling, which is a key element in Judaism, the exhibition aims to use current technologies to bring the archival images to life, thus moving them out of their static state; to bring the partially or completely lost stories of the photographs to life with fictional stories. The video installation by performance artist Eszter Andrádi responds to this by using free association-based storytelling, using archive material to invite the past into the present, creating an alternative narrative and fictional planes of space and time.

Szabolcs KissPál’s work reflects on the growing number of artificial intelligence-based photo-manipulation tools in our time, the unequal relations between the hierarchy of memory, and the resulting identity crisis caused by forgetting. His photographic manipulations aim to highlight the delicate and fragile relationship between memory and visual data storage in the age of generative images. The result is a video installation that follows the evolution of images to reveal a very particular narrative, and that is organized around a final question: Who owns the truth?

exhibiting artists: Eszter Andrádi and Szabolcs KissPál

curators: Kata Martincsák and Juci Menyhért

translation: Martha Kicsiny

graphic design: Eszter Csordás

Contributors to the exhibition: Beatrix Basics, Péter Barta, Lívia Huber, Helga Haiman, Judit Faludy and András Lénárt

Művészetpedagógia