=DIGIT=0010100011010111000101=

résztvevők: Barta Zsolt Péter, Drégely Imre, Haris László, Herendi Péter, Kemenesi Zsuzsa, Kerekes Gábor, Szilagyi Lenke                  

Kísérlet a digitálizáció filozofikus megközelítésére. Górcső alatt a valóság képeinek manipulációja, a computer által generálható vizualitás, a bit-ek esztétikai látványa, a pixelek halmazának szépsége, a computer által létrehozható képmátrix és annak struktúrája.

A +műhely sikeres bemutatkozó AKKU (Budapest Galéria) című kiállítása után az alkotócsoport a „digitális” tematikát választva rendez újabb kiállítást. Véleményünk szerint a digitális fotót nagyon fontos elem különbözteti meg az analóg technikától. Az, hogy míg a hagyományos alapú módszerrel csak a már ténylegesen létező fizikai, kémiai tulajdonsággal rendelkező jelenségeket, tárgyakat, személyeket, stb. tudjuk lefényképezni, megörökíteni, addig a digitális képrögzítéssel olyan dolgokat is megjeleníthetünk, amelyek sohasem léteztek, nem valóságosak, hanem mesterségesen generált elektronikus jelekből összeálló képek. Egyszerűbben: az előzővel csak azt tudjuk megörökíteni ami van, a digitális képalkotással pedig azt is ami nincs. A csoport elhatározásának megfelelően digitális eredetű munkáink a „digitális logikán” alapulnak, láthatóvá teszik a kultúra új arculataként jelentkező digitalizáció mélyebb értelmét, újradefiniálnak képalkotói módszereket. Nem a csábítás vezérelte az alkotókat, mellyel  a macerás és lassú laborálás kikerülhető és nem a „könnyen gyárthatóság” ígérete és gyakran sztereotip rendszere. [Tapasztalva látjuk, hogy sokszor méregdrágán vásárolt, milliókra rúgó (és gyorsan avuló) technikai rendszeren (digitális kamera objektívekkel, erős számítógép, nagyméretű monitor, minőségi printer és hozzávalók révén) készülnek el olyan jellegű képek, amiket tizedannyi befektetéssel hagyományos úton is elő lehetett volna állítani.] A digitális képkészítés akkor indokolt, ha a digitális lehetőségeket is hozzáadjuk illetve kihasználjuk egy-egy kép készültekor, azaz a képalkotás „dramaturgiája”  igényli. Válogatásunknál alapvetőnek tartottuk, hogy a „digitális” gondolatiság fűzze össze a különböző módon alkotó fotográfusokat, akarva-akaratlan kinyilvánítva egy kreatív középgeneráció viszonyát ehhez az új médiumhoz.

Barta Zsolt Péter

Participants: Zsolt Péter Barta, Imre Drégely, László Haris, Péter Herendi, Zsuzsa Kemenesi, Gábor Kerekes, Lenke Szilagyi                 

An attempt at approaching digitalisation in philosophical way. The scrutiny of the manipulation of the images of reality, computer-generated visuality, the esthetics of bits, the beauty of the set of pixels, the computer-generated image matrix and its structure.