DÉL X 4 RAJZ / SUR X 4 DIBUJO

Rajzok Buenos Airesből

A kiállítást megnyitja az Argentín Nagykövetség ügyvivője, Claudio Giacomino

Résztvevők: Gabriela Aberastury, Gabriel Barna, Sameer Makarius, Ines Vega

A Rio de la Plata-i rajznak megvannak a maga sajátosságai. Művészeit és illusztrátorait világszerte számon tartják. Az argentin rajz komoly tradíciója a klasszikus mesterektől napjainkig folyamatosan jelen van. Aberastury, Barna, Makarius és Vega kiemelkedő művészek, munkáikban ugyanolyan fontos szerepet tölt be a képi megjelenítés, mint a technika.

Gabriela Aberastury 1943-ban született Buenos Airesben. Még abban az évben szülei New Yorkba emigrálnak, ahol 1953-ig élnek. Itt kapja Gabriela első leckéit a magyar származású festőművésznőtől, Lesznai Annától. Argentínába visszaköltözve Aberastury folytatja tanulmányait és elvégzi a  Képzőművészeti Főiskolát Buenos Airesben. 1967-től több évig a kasseli Képzőművészeti Főiskola Főiskola ösztöndíjasa. Öt éven át tanít Németországban a Kunst-Station Kleinsassen-en, Fuldában.  Kiállításai voltak többek között: Galeria Martha Zullo (Buenos Aires) Galeria Ana Scappinini (Asunción, Paraguay), Museo de Arte Moderne (Buenos Aires) Gabriela Aberastury elnyerte a legnevesebb argentin rajz és grafikai díjakat. Jelenleg Buenos Airesben él és dolgozik. Gabriel Barna (Barna Gábor) 1947-ben Magyarországon, Budapesten született. Szülei 1949-ben Argentínába emigrálnak. Először apja a tanára, később a legjelentősebb argentin művészeknél folytatja képzőművészeti tanulmányait. Kiállításai voltak többek között: Galeria Agalma.arte (Buenos Aires), 4Art Inc. Gallery (Chicago), Teatro Argentino (La Plata, Argentina), Cisneros Fontanals Art Foundation (Miami), Centro Cultural Recoleta (Buenos Aires), Galeria Hoy en al Arte (Buenos Aires). Barna Gábor Buenos Airesben él és dolgozik. Sameer Makarius 1924-ben született Egyiptomban. 1940-ben Magyarországra kerül (apja diplomáciai szolgálatot teljesít hazánkban), barátságot köt az Európai Iskola több tagjával, akikkel többször állít ki együtt 1945-ben és 46-ban Budapesten. Még ebben az évben Svájcba utazik, majd végül Buenos Airesben telepedik le 1953-ban. Itt tovább folytatva az absztrakt festészeti és grafikai hagyományokat megalapítja az Otra Figuration csoportot, de figyelme párhuzamosan a fényképezés felé fordul. Argentína egyik legismertebb fotóművésze lesz, művei szerepelnek többek között a Buenos Aires-i Museo de Arte Moderne-ben, a Galería Galatea-ban, a Photo Forum-on New Yorkban. Nevéhez fűződik Argentína első fotótörténeti kötete. 2009-ben, Buenos Aires-ben hunyt el. Ines Vega 1950-ben született Argentinában. A Buenos Aires-i Képzőművészeti Főiskola grafika szakán diplomázik. 1985 és 1987 között Madridban, majd 1989 és 1995 között Franciaországban él ahol a párizsi Galerie Lefor Openo és a Galerie Treger művészei közé tartozik. Számtalan egyéni és csoportos kiállításon vesz részt többek között: Moss Gallery (San Francisco), Strouk Galerie (Párizs), Galeria Attica (Buenos Aires), The Aldo Castillo Gallery (Chicago), Maison de l’Amerique Latine (Párizs).  Argentínába visszatérve fontos grafikai és szobrászati díjakat nyer, köztük a Konex- díjat. Jelenleg Buenos Airesben él és dolgozik.   

Drawings from Buenos Aires

Drawing in Rio de la Plata has its own characteristics. Both its artists and illustrators have been recognized worldwide. Drawing in Argentina has a strong tradition dating back from the great masters to the present. Aberastury, Barna, Makarius and Vega stand out for their different resolutions in the world of drawing, both in image and technique.

Gabriela Aberastury was born in Buenos Aires, in 1943, in the same year her parents emigrated to New York where they lived until 1953. She got her first lectures from the Hungarian born painter, Anna Lesznai Gergely. After moving back to Argentina Aberastury continued her studies and completed her degree from Fine Arts University of Buenos Aires. From the year of 1967 she won a scholarship to study at the University of Fine Arts Kassel. She taught for five years in Fulda, Germany at the Kunst-Station Kleinsassen. She had many exhibitions among these at Galeria Martha Zullo (Buenos Aires) Galeria Ana Scappinini (Asunción, Paraguay), Museo de Arte Moderne (Buenos Aires). Gabriela Aberastury has won the most prestigious Argentine drawing and graphic designer awards. She lives and works in Buenos Aires, Argentina. Gabriel Barna (Gábor Barna) was born in Budapest, Hungary, in 1947. His parents emigrated to Argentina in 1949. His first mentor was his father but later he continued his fine arts studies with the most effective and greatest Argentine artists. He had exhibitions among these at Galeria Agalma.arte (Buenos Aires), 4Art Inc. Gallery (Chicago), Teatro Argentino (La Plata, Argentina), Cisneros Fontanals Art Foundation (Miami), Centro Cultural Recoleta (Buenos Aires), Galeria Hoy en al Arte (Buenos Aires).  He lives and works in Buenos Aires, Argentina. Sameer Makarius was born in Egypt, in 1924. He came to Hungary due to his father’s diplomatic service. He became friends with the European Art School’s several members with whom he exhibited several times between 1945 and 1946 in Budapest. He travelled to Switzerland in the same year but in the end decided to settle down in Buenos Aires in 1953. Here as he continued to follow the traditions of painting and graphic designs established the Otra Figuration group, but his attraction tempted him into photography as well. He became Argentina best known photographer, his works took place at the Museu de Arte Moderne and at the Galería Galatea, in Buenos Aires, as well as at the Photo Forum, in New York. He also takes credit for Argentina’s first photohistory issue. He died in Buenos Aires, in 2009. Ines Vega was born in Argentina, in 1950. She graduated as a Graphic Designer from the Fine Arts University of Buenos Aires. She lived in Madrid between 1985 and 1987 then in France between 1989 and 1995 where she was represented by the Parisian Galerie Lefor Openo and Galerie Treger. She had many solo and group exhibitions just to mention a few: Moss Gallery (San Francisco), Strouk Galerie (Paris), Galeria Attica (Buenos Aires), The Aldo Castillo Gallery (Chicago), Maison de l’Amerique Latine (Paris). Upon returning to Argentina she has won important graphic design and sculptural awards including the most prestigious Konex award. She lives and works in Buenos Aires.