Bábszínház ...... Puppet Theater

Szobrászok
/2006.11.07./ A kiállítást Kemény Henrik nyitotta meg két szerecsen bábujával.

Bővebben

Sculptors
/2006.11.07./ The exhibition was opened by puppet artist Henrik Kemény with his two Saracen puppets.

More info

Bartók bogarai
/2007.03.05./ A kiállítást Csató Kata, Badacsonyi Angéla, Kovács Géza, Mátravölgyi Ákos bábművészek nyitották meg az alkalomra készített produkciójaikkal.

Bővebben

Bartók's Bugs
/2007.03.05./ The exhibition was opened by puppeteers Kata Csató, Angéla Badacsonyi, Géza Kovács, Ákos Mátravölgyi with their production written for the occasion.

More info

Volt egyszer egy Mari nevű szekrény
/2007.09.25.-től/ Mosonyi Alíz Szekrénymesék című kötete alapján az előadást létrehozta és játssza Badacsonyi Angéla és Tengely Gábor.

Bővebben
Sajtó

Once upon a time there was a cupboard named Mari
/2007.09.25.-től/ The play based on Alíz Mosonyi's Cupboard Tales was created and performed by Angéla Badacsonyi and Gábor Tengely.

More info
Press

Puncsék karácsonya
/2007.11.19.-től/ Az angol tradicionális vásári bábjátékból ismert Punch és Judy viselt dolgai karácsony éjjelén. Játssza Csató Kató és Szívós Károly, rendezte Kovács Géza.

Bővebben

Punch's Christmas
/2007.11.19.-/ The carryings-on of Punch and Judy of the traditional English puppet shows of the fairgrounds on Christmas Eve. Performed by Kata Csató and Károly Szívós, directed by Géza Kovács.
More info

Zsiga föstő fest
/2008.01.17./ Lázár Ervin színekről szóló meséiből készült válogatás. Az előadást létrehozta Sipos Katalin, Sisak Péter, játssza Badacsonyi Angéla.

Bővebben
Sajtó

Zsiga Painter Paints
/2008.01.17./ A selection of Ervin Lázár's tales about colours. Created by Katalin Sipos, Péter Sisak, performed by Angéla Badacsonyi.

More info
Press

Mikropódium
/2008.02.23./ Bőröndben utazó miniatűr színpad és arasznyi bábok társulata. Az előadást létrehozta és játssza Lénárt András.

Bővebben

Micropodium
/2008.02.23./ A troupe of tiny puppets and a miniature stage travelling in a suitcase. Created and performed by András Lénárt.
More info

Vasilache és Az aranyszőrű bárány meséje
/2008.03.08./ Vitéz László moldovai rokona Vasilache kalandjai, majd utána nyakbaakasztós forgó színpadon egy másik mese. Játssza Kovács Géza, zenél Vaskó Zsolt.

Bővebben

Vasilache and The Tale of the Golden Fleeced Lamb
/2008.03.08./ The adventures of Vitéz László's Moldovan cousing Vasilache, and another tale performed on a revolving stage hanging from the performer's neck. Performed by Géza Kovács, music by Zsolt Vaskó.
More info

Vitéz László
/2008.04.12./ Vitéz László kalandjai a malomban, ahol szembeszáll magával a halállal. Tradicionális vásári bábjáték. Rendezte Kovács Ildikó, tervezte Majoros Gyula, játssza Pályi János.

Bővebben

Vitéz László
/2008.04.12./ The adventures of Vitéz László at the mill, where he braves Death. Traditional marketplace puppet show. Directed by Ildikó Kovács, designed by Gyula Majoros, performed by János Pályi.
More info

Noémi és Noella
/2008.09.06./ A két hölgy, Noé ük-ük-ükunokái, állatseregletükkel járják a világot, és közben ahol lehet megállnak és teázgatnak. Az előadást létrehozta és játssza Bartal Kiss Rita és Csató Kata.

Bővebben

Noémi and Noella
/2008.09.06./ The two ladies, the great-great-great granndaughters of Noah travel the world with their troupe of animals and stop to have tea whereever they can. Created and performed by Rita Bartal Kiss and Kata Csató.
More info

Talizmán
/2008.10.25./ Hordó Henrik, Bohémia uralkodója nem akar király lenni, ezért egy másik országba költözik mint ezermester. A mesében minden bonyodalom ebből származik. Az előadást létrehozta Mátravölgyi Ákos, Nagy Szabolcs, Szász Ilona, játssza Majoros Ági.

Bővebben

Talisman
/2008.10.25./ Hordó Henrik, the ruler of Bohémia doesn't want to be a king, so he moves to another country to works as a jack of all trades, which is the source of all trouble in this tale. Created by Ákos Mátravölgyi, Szabolcs Nagy, Ilona Szász, performed by Ági Majoros.
More info

Az ördög kilenc kérdése
/2008.11.08./ Egy legény feleséget indul keresni, de az ördög útját állja. A Ládafia Bábszínház előadása magyar népmese alapján. Játssza Szluka Judit és Néder Róbert.

Bővebben

The Devil's Nine Questions
/2008.11.08./ A lad sets out to find a wife, but meets the devil. The performance of Ládafia Puppet Theater based on a Hungarian folk tale. Performed by Judit Szluka and Róbert Néder.
More info

Mézeskalács sütés
/2008.12.20./ A huszár, a szív, a kakas és a többiek… Tradicionális mézeskalács sütés a Bábakalács Bábegyüttessel.

Bővebben

Gingerbread baking
/2008.12.20./ The soldier, the heart and the others… Traditional gingerbread baking with the Bábakalács Puppet Theater.
More info