ALTAVILLA SILENTIA – LENTI

Hiányzó láncszemek, halvány nyomok…

Megnyitja Nico Pirozzi holokauszt kutató, újságíró és Berta Ági tanár, Nápoly

Miért akart segíteni a salernói püspök 51 magyar zsidónak Zala megyéből? Hogyan juthattak Lentibe a hamis anyakönyvi kivonatok? Dokumentumok és megválaszolatlan kérdések, rajzok, filmek.

Lenti egy kicsi község Magyarországon, Zala megyében.  Altavilla Silentina pedig egy kicsi város Olaszországban, nem messze Nápolytól. Mi köze a két városnak egymáshoz?

Nico Pirozzi, Olaszországban élő, holokauszt témában kutató újságíró foglalkozott először ezzel a kérdéssel. Kutatásai során arra lett figyelmes, hogy az aprócska Altavilla Silentinában a népességhez képest gyanúsan sok zsidó lakott a vészkorszak idején. Pontosan 51. Utána járt a témának, és akkor jött a még nagyobb meglepetés; ezek mind magyar zsidók.  Folytatván a kutatást kiderült, hogy mind Magyarországról, Zala megyéből, Lentiből valók, de soha nem éltek Altavilla Silentinában, vagyis hamis papírokról van szó, amit nyilván embermentés céljával szerzett meg valaki és juttatott el Magyarország eme kicsiny településébe. Sok a hiányzó láncszem.

Talán soha nem fogjuk megtudni, hogyan kerültek a papírok Zala megyébe, de beszámolunk a keresés, a kutatás állomásairól, vagyis arról, hogy mi történik útközben…

A kiállítás 2018. május 15-ig látogatható.

Missing links and fading traces…

The exhibition will be opened by
NICO PIROZZI Shoah researcher, journalist and
ÁGI BERTA Naples based teacher

Why did the Bishop of Salerno want to help 51 Hungarian Jews from Zala county?
How did the fake birth certificates reach Lenti?
Documents and unanswered questions, drawings and films.
The joint work of the students of Scuola Belvedere di secondo grado of Naples and the Lauder Javne School of Budapest. 

Lenti is a small town in Zala county, Hungary.
Altavilla Silentina is a small town in Italy, not far from Naples.
What connects these two places?
Italian Shoah researcher and journalist Nico Pirozzi was the first to try and answer the question. During his work, he noticed a little town not far from Naples, Altavilla Silentina, where a suspiciously large number of Jews lived during the dangerous times. Fifty-one, to be exact.
As he started digging deeper, his surprise only grew; these were all Hungarian Jews. Following the thread led him to a small Hungarian town, Lenti, where all of these people were from, and who had never lived in Altavilla Silentina. This had to mean fake documents, which were obviously used to save people and were somehow delivered to this tiny community. But there are a lot of holes in the story.
Perhaps we will never find out how those papers made it to Zala, but we can tell the story of the road, the search and its stations and where we are now…

The exhibition is open until 15 May 2018

SZÍNHÁZ a 2B Galériában!

a „Hiányzó láncszemek, halvány nyomok Altavilla Silentina – Lenti” kiállítás terében

2018. május 7-én, hétfőn este 6 órakor

A Lauder Iskola színjátszó köre legfiatalabb tagjainak bemutatásában:

ZSIDÓ MESÉK

Az előadás után beszélgetés a kiállítás és az előadás alkotóival.

Szereplők:      Tóth Rozi, Bíró Samu, Kapitány Misi, Weinek Liza, Drapos Fanni, Födő Noa, Szakáll Kamilla, Laczkó Iza

A rendező munkatársa: Ruszkai Szonja

Rendezte: Balla Margit