AJTÓ / DOOR

Résztvevő művészek: Böröcz András, Halas István, Ilauszky Tamás, Július Gyula, Koller Margit, Kósa Gergely, Roskó Gábor, Szabó Eszter Ágnes, Várnagy Tibor, Wechter Ákos

Peszachi kiállítássorozatunk 6. részében a Széder este egyik fontos mozzanatát vizsgáljuk. Az ünnepi vacsorán minden meghatározott rend szerint zajlik (szeder, héberül rendet jelent) ennek egyik része, hogy az est egyik pontján az ajtót kinyitjuk. Hogy ez a szabály mit szimbolizál, arra többféle magyarázat is született, megmutatva a hagyományok át-és újra értelmezésének igényét az egymást követő, más-más történelmi helyzetekbe kerülő generációk gondolkodásában.

Az egyik magyarázat Élijáhu/Illés prófétához kapcsolódik. Az esti vacsorát követő hálaadó ima után ugyanis egy pohár bort töltünk neki (ezt hívjuk Élijáhu serlegének) majd résnyire kinyitjuk a bejárati ajtót, hogy a próféta meglátogathasson bennünket és leülhessen az ünnepi asztalhoz. A hagyomány szerint Élijahu próféta, aki majd egyszer a Messiás hírnöke lesz, ezen az estén megtiszteli jelenlétével az otthonunkat.

Más eseményre utal a következő magyarázat. A Tóra úgy írja le a Széder estét, mint „az őrzés éjszakáját”. Ez az az este, amikor Isten megóvta a zsidókat a legutolsó, tizedik csapástól, ami az egyiptomi elsőszülöttek halálával járt. Az ajtó kinyitása kifejezi Isten felettünk való őrködésébe vetett hitünket, amikor nem félünk a fanatikus üldözés tébolyától.

A harmadik értelmezés az inkvizíció korába, az Ibériai-félszigetre vezet és ellentmond mind a profétára várakozás ünnepi hangulatának, mind a hitében megerősödő, magabiztos és immár a szabadságot választó zsidó nép önképének. A spanyol és portugál marannók (kereszténység felvételére kényszerített zsidók) életük árán is megtartották a Széder estét. Az a szokás, hogy kinyitjuk az ajtót az est során, arra emlékeztet bennünket, ahogy a marannók óvatosságból kémlelték a környéket nem leselkednek-e rájuk az inkvizíció emberei.

In Part 6 of our Pesach exhibition series, we examine one of the important moments of the Seder evening. The festive dinner takes place according to every specific order (seder, meaning in Hebrew), part of which is to open the door at one point in the evening. There are several explanations for what this rule symbolizes, showing the need to reinterpret traditions in the minds of successive generations in different historical situations.

One explanation relates to the prophet Elijah. After the Pesach prayer following the evening supper, we pour him a glass of wine (this is called the goblet of Elijah) and then open the front door a bit so that the prophet can visit us and sit down at the feast table. According to tradition, the prophet Elijah, who will one day be the messenger of the Messiah, will honor our home with his presence this evening.

The following explanation refers to another event. The Torah describes the evening of Seder as “the night of watch”. This is the night when God protected the Jews from the last, tenth plague that came with the death of the firstborn in Egypt. Opening the door expresses our faith in God’s watch over us when we are not afraid of the madness of fanatical persecution.

The third interpretation leads to the era of the Inquisition, the Iberian Peninsula, and contradicts both the festive mood of waiting for a prophet and the self-image of a confident, and now freedom-choosing Jewish people. The Spanish and Portuguese Maranos (Jews forced to convert to Christianity) also held Seder night at the cost of their lives. The custom of opening the door during the evening reminds us of how the Maranists spotted the neighborhood with caution to see if the people of the Inquisition were lurking around them.