A ZSIDÓ AUTONÓM TERÜLET NÖVÉNY- ÉS ÁLLATVILÁGA / FLORA AND FAUNA OF THE JEWISH AUTONOMOUS REGION

Yevgeniy Fiks kiállítása

A kiállítás a CAFe Budapest kortárs művészeti fesztivál része

A Zsidó Autonóm Terület növény- és állatvilága című kiállítás a 20. századi szovjet zsidó történelemre összpontosítva közelíti meg az együtt éles, a kulturális sokféleség és az autonómia kérdéseit.

A Zsidó Autonóm Terület Oroszország területén, a kínai határ közelében, a távol-keleti transzszibériai vasútvonal mentén helyezkedik el. 1934-ban alapították, a szovjet nemzetiségi politika keretében, amely arra ösztönözte az egyes etnikai csoportokat, hogy alakítsanak ki autonóm régiókat a Szovjetunióban, ahol később saját nyelvüket használhatták, de hagyományos kultúrájukat szocialista tartalommal kellett újraértelmezniük. A Zsidó Autonóm Terület is így jött létre, mintegy megoldásként a szovjetuniói „zsidó kérdésére”. Fővárosa Birobijan lett, hivatalos nyelvének a jiddist tették meg.

Kezdetben a projekt vonzó volt sok szovjet és külföldről – így például Argentínából, az Egyesült Államokból és Palesztinából – érkező zsidó számára. Önként jöttek, hogy részt vegyenek a világi, szocialista zsidó haza létrehozásában. Hosszabb távon azonban a Birobidzsán kísérlet kudarcnak bizonyult a legtöbbjük számára. Sok külföldről érkezett zsidó is kiábrándult és elhagyta Birobidzsánt a sztálini irányítás és a zord tajgai éghajlat miatt. A Zsidó Autonóm Terület azonban napjainkban is létezik az orosz föderáció részeként. 2007-es adatok alapján a lakosság öt százaléka, 4000 fő vallotta zsidónak magát.

Yevgeniy Fiks kiállítása egyaránt foglakozik Birobidzsán utópisztikus ígéretével és annak valós múltjával és jelenével. Számos olyan elemet tartalmaz, amelyek tükrözik az identitás, a táj és a tájkép közötti kapcsolódást illetve széttartást, az odatartozás (inter)nacionalizmusát és az utópiát.

A kiállítás része a címadó A zsidó autonóm terület növény- és állatvilága című fényképsorozat, amely az itt élő található állatokat és növényeket mutatja be. A fényképek először 1984-ben, Birobidzsán megalapításának 50. évfordulójára orosz, jiddis és angol nyelveken kiadott propaganda könyvben jelentek meg. A 2016-os Yevgeniy Fiks által átszerkesztett változatban, minden ezen a tájon élő állatnak és növénynek a művész személyes jiddis nevet adott.

A kiállításon szereplő fekete-fehér olajfestmény sorozat A zsidó autonóm terület tájképei címet kapta és egy 1936-ban forgatott szovjet propaganda játékfilm a Boldogságkeresők képkockáin alapul. A film egy külföldről érkező zsidó család birobidzsáni letelepedéséről szól. A festmények üres és elvont tájképeket ábrázolnak, amelyeken ellenpontozásképpen a haza, a terület, és kozmopolitizmus feliratok jelennek meg.

Birobidzsán térképei arany tintával készített papírképek sorozata. A képeken Birobidzsánt Oroszországon belül rajzolja meg, ráírva más Oroszországban élő kisebbségek (tovan, kumik, nogai) közmondásait a „hazáról” és „összetartozásról”, amelyeket Fiks jiddisre fordított.

Birobidzsán egyházmegye a Birobidzsánban épített keleti ortodox templomokról készített fényképsorozat.

A kiállítás Fiks gyűjteményéből származó Birobidzsán emléktárgyakat is tartalmaznak. Ezek között a Zsidó Autonóm Terület létrehozását ismertető történelmi könyvek, bélyegek, emlékérmek is megtalálhatók. A művész a projekt egyik alapötletét adó Boldogságkeresők c. filmet is bemutatja egy installáció keretében.

The exhibition Flora and Fauna of the Jewish Autonomous Region focuses on the 20th century Soviet Jewish history as a starting point to address broader issues of coexistence, multiculturalism, and autonomy.

Located on the trans-Siberian railway in the Far East, Birobidzhan, the Jewish Autonomous Region within the Russian Federation, sits close to the border with the People’s Republic of China. Birobidzhan was established in 1934 under the Soviet nationalities policy, which encouraged specific ethnic groups to create autonomous regions in Russia and develop language and culture that are “national in form and Socialist in content.” The region held Yiddish as its official language and was supposed to become a home for the majority of Soviet Jews, solving the “Jewish question” in the Soviet Union.

Initially, the Birobidzhan project attracted several Soviet Jews as well as Jewish foreigners from Argentina, the United States, Palestine, and other countries – all of whom came to help build a secular Socialist Jewish homeland. In the long run, the Birobidzhan experiment was unsuccessful in attracting the majority of Soviet Jews. Many Jewish expats left Birobidzhan demoralized by Stalin’s purge of the region’s eadership in 1937 and by the inhospitable Taiga climate. The Jewish Autonomous Region still exist today as part of the Russian Federation. As of 2007, only five percent of region’s population was Jewish—about 4,000 people.

Flora and Fauna of the Jewish Autonomous Region address both the utopian promise of Birobidzhan as well as its lived past and present and features several projects that reflect on the (dis)connections between identity, land, and landscape informed by notions of belonging, (inter)nationalism, and utopia.

Among the projects in the exhibition is a series of photo prints titled, Flora and Fauna of the Jewish Autonomous Region, of depicts animals and plants found in Birobidzhan. The photos were first published in a 1984 propaganda book in Russian, Yiddish, and English to commemorate the 50th year anniversary of the establishment of Birobidzhan. In Yevgeniy Fiks’ 2016 rendition, each image of Birobidzhan’s plants and animals is given a personal Yiddish name by the artist.

A series of black-and-white oil paintings titled, Landscapes of the Jewish Autonomous Region, is based on stills of landscapes from the 1936 black-and-white Soviet propaganda film titled, „Seekers of Happiness,” which narrates the story of a Jewish family from abroad who settled in Birobidzhan. Landscapes in the paintings are shown empty and abstract and juxtaposed with equally abstract terms as “homeland”, “territory”, “cosmopolitism,” etc.

Birobidzhan Maps is a series of drawings in gold ink on paper. The series draws Birobidzhan within Russia using proverbs and sayings about “home” and “belonging” in different minority languages in Russia (Tuvan, Kumyk, Nogai, etc.) which Fiks translated into Yiddish.

Diocese of Birobidzhan is a series of photos of Eastern Orthodox Churches built in Birobidzhan after 1991.

The exhibition also includes a collection of Birobidzhan memorabilia from Fiks’ collection, which includes historical books, stamps, pins commemorating the creation of the region. The Soviet film “Seekers of Happiness,” which served as the point of departure for this project, will be screened as part of the installation.

This exhibition is timely, in the context of current global political turmoil, including the rise of extreme nationalism, xenophobia, anti-Semitism, and islamophobia, at a time of geopolitical transformations and migration crises around the world.