A VÁROS ÉPÍTŐANYAGAI / BUILDING MATERIALS OF THE CITY

A kiállítást megnyitja Nagy Edina esztéta

kurátor: Kovács Kristóf

résztvevők: Batykó Róbert, Bálint Bence,David Renault (F), Guillaume Pellay (F), Gruppo Tökmag, Ishem Rouiai (F), Ken Sortais (F), Mathieu Tremblin (F), Pablo Tomek (F), Pinczehelyi Sándor, Soós Károly, TNPU (Telekommunikáció Nemzetközi Paralel Uniója, csődtömeggondnok: St. Turba Tamás

A város egy széles körben értelmezhető kifejezés, de földrajzi értelemben egy régió bizonyos irányú területhasznosítására vonatkozik. Olyan nagy területű, sűrűn lakott hely, amit ipari, kereskedelmi és lakóövezetek alkotnak. Budapest, Miskolc, Strasbourg, Párizs, Marseille… urbanizált földterületek, számtalan különböző utcából és városrészből állnak, amelyek eltérő építészeti stílusok és korok lenyomatát őrzik. 20. század története, illetve kultúrtörténete nagyban befolyásolta és formálta az épületek stílusát és anyagát.

A városok alapvető jellegzetessége, hogy egyetlen faj igényeit hivatottak kiszolgálni: az emberét. Az elmúlt évtizedekben végbemenő urbanisztikai és dzsentrifikációs folyamatoknak következményeként a városlakó embernek fontossá vált a heterogén városi környezet és annak fenntartása. A várost alkotó anyagok, mielőtt bedolgozzák, épületté fagyasztják azokat, hetekig, hónapokig objektként hevernek a városi térben, konkurálnak a köztéri szobrokkal, utcaibútorokkal. Persze nem csak ezek a fel- és eltűnő kupacok mutatják meg a város anyagait, jóval romantikusabb mondja is van annak, hogy belenézzünk egy-egy épület testébe. Máló vakolatok, épületfelújítások, bontások és összedőlt házak.

The expression city can be interpreted broadly, but in terms of geography it refers to the certain way of land use in a region. It is a densely populated large area that consists of residential areas, industrial and commercial zones. Budapest, Miskolc, Párizs, Marseille… urbanized territories made up of countless streets and districts that all preserve the imprints of different architectural styles and ages. The history and cultural history of the 20th Century had a great impact on the style and material of the buildings.

It is a fundamental feature of cities that they need to serve only one species: the human. Due to the urbanistic and gentrification processes taking place in the last decades the heterogeneous urban environment and its maintenance became important for the citizens. The materials composing the city are lying in the urban space for weeks or months as objects, competing the public sculptures and street furnitures before they are used and freezed into buildings. Of course not only these appearing and disappearing heaps can show the materials of the city, there are a lot more romantic ways to look into the body of a building. Crumbling plasters, reconstructions, demolitions and collapsed houses.