A NUMERUS CLAUSUS ÉS A LÁNYOK – THE NUMERUS CLAUSUS VS. WOMEN

Az 1920. évi XXV. törvénycikk „a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról” neutrálisnak tűnő címe ellenére az I. világháborút követő korszak első zsidóellenes törvénye volt Európában. Megszüntette az addigi magyarországi gyakorlatot, amely minden érettségi bizonyítvánnyal rendelkező diák számára biztosította a beiratkozásjogát. A törvény végrehajtási utasítása – egy tollvonással megszüntetve a zsidók 1867-es emancipációját – felekezet helyett nemzetiségnek minősítette a zsidókat, és az egyetemi hallgatók közötti arányukat a magyarországi zsidó vallású lakosok szerinti 6%-ra korlátozta. A törvény alkalmazásával megbízott túlbuzgó egyetemi vezetők pedig a baloldali és zsidó felvételizők mellett a nőket is eltanácsolták a legtöbb budapesti egyetemről egészen az 1920-as évek végéig.

A kiállítás képein szereplő fiatal lányok születésük helye és ideje, gazdasági és társadalmi helyzetük, családi és kulturális hátterük, lakóhelyük, felekezetük, apjuk foglalkozása, saját eredeti szakmájuk, későbbi pályájuk szerint nagyon sokfélék. Ami közös bennük, az a tanulás szeretete és a továbbtanulás vágya volt – és az, hogy mindannyiuk életét alapvetően befolyásolta, lehetőségeiket, választásaikat nagymértékben meghatározta, korlátozta a numerus clausus törvény. Kiállításunk ennek az 1900 és 1925 között született generációnak a sorsát, életútját és kivételes teljesítményeit igyekszik megidézni, feleleveníteni, az ő emlékük előtt tisztelegni.

megnyitó 2021. augusztus 26-án, csütörtökön délután 17 órakor

megnyitja: Kovács Éva (Wiesenthal Intézet)

közreműködik: Török András (Fortepan)  és Bán Zsófia, író

kurátor: Szapor Judit és Karádi Éva

design: Szentesi Csaba és Csanádi Judit

videó: Kiss Gabriella, Jávor István és Szaller Károly

A kiállítás Szapor Juditnak a Social Sciences and Humanities Research Council of Canada által támogatott „Antiszemitizmus a felsőoktatásban, nőemancipáció és zsidó asszimiláció” című  kutatásához kapcsolódik.

The Numerus Clausus vs. Women

Law XXV of 1920 “On regulating enrolment in universities, polytechnics, the faculty of economics at the University of Budapest, and schools of law” sounds bland enough, but­– known as the numerus clausus law – this was nonetheless the earliest piece of anti-Jewish legislation in the period after World War I.

It brought to an end the practice that had until then ensured the right of every high-school graduate to enrol at university.  The executive section of the law overrode at a stroke of the pen the 1867 emancipation of the Jews by calling them not a denomination but an ethnicity (ethnic minority) and restricted their number at university to the 6% that the Jews represented in the population as a whole.  University heads went a step further and enthusiastically promoted the law: in addition to discouraging left-wing and Jewish applicants, they also counselled women not to try to enrol in most of Budapest’s tertiary educational establishments.

The young women depicted in the exhibition differ widely as regards their time and place of birth, their economic and social situation, their family and cultural background, place of residence, denomination, father’s occupation, their original trade or profession, and subsequent career.  What they all had in common, however, was their desire to go on to further study and the fact that the numerus clausus law had a fundamental influence on the lives of all of them, greatly defining and restricting their life choices. Our exhibition tries to bring to life the fate, careers, and exceptional achievements of this generation of women born in the first quarter of the twentieth century, and to preserve their memory.

Exhibition at the 2B Gallery

August 27 – October 7, 2021

open: Monday – Friday 2 pm- 6 pm

Opening event on Thursday, August 26, 5 pm

Éva Kovács (Wiesenthal Institute)

András Török (Fortepan), Zsófia Bán, writer, art critic

Curators: Judith Szapor and Eva Karadi

Design and visual content: Csaba Szentesi, Judit Csanádi and Gabriela Kiss, István Jávor and Károly Szaller

The exhibition  is part of the research project “Academic antisemitism, women’s emancipation, and Jewish assimilation,” supported by a Social Sciences and Humanities Research Council of Canada Insight Grant.