A MI HÁZUNK / OUR HOUSE

Szász Lilla kiállítása

kurátor: Gadó Flóra

Szász Lilla 2009 óta dolgozik szisztematikusan a kiállításon bemutatásra kerülő, A mi házunk című anyagon. A rendkívül személyes sorozatban fotókon, videókon és a családi archívum darabjain keresztül tematizálódik a művész kapcsolata nagyszüleivel és apjával, az elvesztésükből fakadó fájdalom és a továbblépésre való kísérlet. A kiállítás központi motívuma a nagyszülői ház, amelyhez a különböző generációk teljesen máshogy kötődtek: míg Szász Lilla számára ez a hely az otthont jelentette, addig a művész apjának nem volt más, mint egy ház, amit 14 éves korában elhagyott és ahova sosem tért vissza. A személyes síkon túl a sorozat – az apa alakján keresztül – arról is szól, hogy mit jelenthetett Magyarországon a 20. század második felében ambíciókkal telve kiszakadni a falusi létből, valódi karriert befutni és ez hogyan befolyásolta a családon belüli viszonyokat.A nagyszülők életének és a velük való kapcsolatának a feldolgozásakor a művész megmarad a korábbi munkáira is jellemző érzékeny és empatikus hozzáállásnál, de egyben el is távolodik attól a gyakorlattól, mely során ismeretlen emberek viszonyrendszerét térképezte fel. Számos fotósorozat után, melyben más családok, közösségek részévé vált az alkotófolyamaton keresztül, Szász Lilla most saját családja felé fordul, identitásának alkotóelemeire rákérdezve egy korszak lezárására törekszik. A múlt rekonstrukciójának lehetetlensége és a felejtéstől való szorongás áthatják a kiállítást, amely noha tekinthető egyfajta privát gyászmunkának is, eközben olyan, mindenkit érintő kérdéseket is felvet, mint hogy mit jelentenek a gyökerek és a valahova tartozás, ez mennyire változhat akár egy családon belül is, valamint, hogy lehetséges-e megismernünk egy másik embert ténylegesen.

A kiállítás március 10-ig látogatható.

Lilla Szász has been working on the exhibited project ’Our house’ since 2009. The artist’s relationship with the father and grandparents is becoming tangible through the very personal photographs, videos and pieces of family archives; as well as the pain of their loss and the attempt to move forward. The central motive of the exhibition is the house of the grandparents, meaning something completely different to the different generations: to Lilla Szász it meant home; to the artist’s father it was a house that he had left behind at the age of 14 and where he had never returned. Through the figure of the father – beyond the personal story – the project also concerns what it could have meant in the second part of the 20th century Hungary to leave behind village life, make a real career and what impacts this had made within the family.
When documenting the life of her grandparents and her relationship with them the artist stays with the sensitive and empathic approach typical of her previous works; though, at the same time, she moves away from the practice of mapping other people’s relationships: after a number of photo-essays where she would become a member of other families and communities, the artist turns to her own family with a wish to put an end to an era through questioning the pieces of the puzzle of her own identity. The exhibition is interwoven with the impossibility of reconstructing the past and the fear of forgetting; on one hand, it can be regarded as a private grief work, though, at the same time, it raises questions that concern us all, like what roots and belonging mean to us, how can these change within one family itself, and whether it is possible to really get to know another person.