A LEKÜZDHETŐK / THE OVERWHELMING ONES

Christian Thanhauser kiállítása és Márton László könyvbemutatója. A beszélgetés moderátora Király Edit

Márton László Két obeliszk / Die Überwindlichen című új regénye Christian Thanhäuser fametszeteivel tekinthető, Robert Musil kifejezésével, osztrák-magyar „párhuzam-akciónak“ is. Thanhäuser és Márton Karl Kraus alakját választotta kiindulópontnak egy közös munka – a magyar író regénye az osztrák grafikus illusztrációival – létrehozásához. A párhuzamosság abban is megmutatkozik, hogy Thanhäuser Kraus két kedvenc táját, a janovicei kastélyparkot Csehországban és a Tödi-hegyet Svájcban egyidejűleg örökítette meg, és hogy Márton párhuzamosan két nyelven, németül és magyarul írta regényét.

A regény Karl K. bécsi újságíró és a nála lényegesen fiatalabb csehországi bárókisasszony, Sidonie N. szerelméről szól. Kettejük szerelme már csak a szociokulturális különbségek miatt sem alakulhat tartós együttéléssé. Karl K. polgári, mi több, zsidó származású – Sidonie arisztokrata. A férfi aszkéta-alkat, saját szigorú munkaerkölcse rabszolgája – a nő élvezni akarja az életet, és szeretne harmóniában élni mind szűkebb janovicei környezetével, mind a nagyvilággal. Mégis összetartoznak életük végéig – ami előbb a férfi, utóbb a nő élete végét jelenti.

A kiállítás nemcsak ízelítőt ad Christian Thanhäuser grafikai munkásságából, hanem tipográfusként és kiadóként is bemutatja. Ezenkívül bepillantást enged a Két obeliszk / Die Überwindlichen létrejöttének szellemi hátterébe is.

A kiállítás 2018. november 15-ig látogatható

The new novel by László Márton entitled Két obeliszk / Die Überwindlichen (Two Obelisks / The Overwhelming Ones) that contains woodcuts by Christian Thanhäuser can be regarded as an ’Austro-Hungarian parallel action’, to use the expression of Robert Musil. Thanhäuser and Márton chose the figure of Karl Kraus as a point of departure for creating a collaborative work of art – the novel of the Hungarian writer with the illustrations of the Austrian graphic artist. This parallel is also present in the facts that Thanhäuser simulaneously portrayed the two favourite landscapes of Karl Kraus, the castle grounds of Janovice in the Czech Republic, and the Tödi Mountain in Switzerland, and that Márton wrote the novel simultaneously in two languages: in Hungarian and in German.

The novel is about the love between Karl K., a Viennese journalist and the considerably younger Sidonie N., a Czech baroness. The difference between their socio-cultural background does not allow their love to turn into a long-term relationship. Karl K. is a civilian of Jewish origin, Sidonie is an aristocrat. He is the ascetic type, the slave of his own strict work ethic – she wants to enjoy life and live in harmony with her close surroundings in Janovice as with the world in a broader sense. But they still belong together until the end of their lives – this meaning first his death, followed by hers.

The exhibition does not only offer a taste of the graphic art of Christian Thanhäuser but introduces him as a typographer and a publisher as well. It also offers a view on the mental background of creating Két obeliszk / Die Überwindlichen (Two Obelisks / The Overwhelming Ones).

The exhibition is open until the 15th of November, 2018.