A GÖDÖLYE MESÉJE / HAD GADJA

résztvevők: Böröcz András, Rácmolnár Sándor, Roskó Gábor, Szabó Eszter Ágnes – Ilauszky Tamás, Szemző Zsófia, Tillmann Hanna, Wechter Ákos

A pészachi széder alapja a Tóra négyszer megismétlődő felszólítása: „És add tudtára a te fiadnak azon a napon, mondván: Ez a miatt van, a mit az Úr cselekedett velem, mikor kijövék Egyiptomból” (Mózes II. 13:8). Az ünnepség középpontja és hőse a gyermek. A széder vacsora szertartásába több olyan részt is beleszerkesztettek az évezredek során, amelyek a gyermekeket szólítják meg, ezek egyike A gödölye meséje.1 Az arameus-héber szövegű ősi történetet a XII. – XV. században német népdalok hatására költötték újra, és a Haggada záró szakaszába illesztették a kodifikátorok. A láncmesében a kecskegidát megeszi a macska, a macskát megeszi a kutya, a kutyát agyonveri a bot, a botot elégeti a tűz, a tüzet eloltja a víz, a vizet megissza a bika, a bikát levágja a mészáros, a mészárost levágja a Halál Angyala, a Halál Angyalát megöli a Teremtő. A többrétegű, parabolaként is értelmezhető történetet most felkért művészeink illusztrálták, emlékezve El Liszickijre, aki 1919-ben a vityebszki Művészeti Főiskolán, szintén elkészítette Had Gadja sorozatát.

HAD GADJA / THE TALE OF THE GOATLING

The basis of the Seder at Pesach is the call of the Torah repeated four times: „And you are to tell your child on that day, ‘This is because of what the LORD did for me when I came out of Egypt.” (Moses II, 13) The focus and the hero of the celebration is the child. Through the millennia, several parts were edited into the ceremony of the Seder supper addressing the children, one of these is the Tale of the Goatling. The ancient story in Arameic-Hebrew was rewritten in the 12th-15th century, inspired by German folk songs, and the codificators inserted it into the closing section of the Haggadah. In the chain tale the goatling is eaten by the cat, the cat is eaten by the dog, the dog is beaten to death by the stick, the stick is burnt by fire, fire is extinguished by water, water is drunk by the bull, the bull is slaughtered by the butcher, the butcher is cut down by the Angel of Death, the Angel of Death is killed by the Creator. The story, which has several layers and can also be interpreted as a parable was illustrated by artists upon our request, remembering El Lissitzky, who also created his Had Gadja series in 1919 at the College of Art in Vitebsk.