_____FOTÓKIÁLLÍTÁS / _____PHOTOGRAPHY EXHIBITION

Adott _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fiatal festőművész szakos hallgató, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, Révész László László osztályából; és adott egy kísérleti fotóprojekt, mely a _ _ _ _ _ címet viseli. A projektben résztvevő hallgatók fotóikat digitális/poszt-intermediális alapokon gondolják újra, kiállítótér és a mű kapcsolatának összefüggésében. A projekt célja festészeti tapasztalatokból kiindulva egy olyan kiállítási szituáció létrehozása, ami elsősorban a kortárs intermediális fotóinstalláció lehetőségeit tárgyalja.

Az összegyűjtött fényképekből természetesen alakult ki a közös tematika. A fotók többnyire üres tereket mutatnak meg, és a narratívát mellőzve, a formára és a kompozícióra fókuszálnak. A megörökített helyek embertelenek, csupán az emberek eszközei és nyomai észrevehetőek. Erős, geometrikus képalkotás a jellemző rájuk, amiknek szerkezeteit a rendszerbe kerülő tárgyak megtörik, egy nem-narratív, absztraháló helyzetet alkotva.

A képek attitűdje távolságtartó; olyan jeleneteket mutatnak be, melyeknek futólag voltunk csak tanúi. Gyakran jelenik meg természetes, vagy megmunkált természeti környezetekbe kerülő mesterséges tárgyak el- vagy lepusztulása, vagy megváltoztatása.

Az egész sorozatot meghatározza az a csend, ami a megfigyelő és a megfigyelt között van jelen, ugyanakkor a tekintet szó szerint az objektív tekintete: mellőz minden személyességet. Ez a csend kerül kifejeződésre a projekt címében is: öt darab hiánykarakter, mely fent részletezett tematikát bármilyen betűnél, szónál vagy fogalmi utalásnál pontosabban tükrözi.

Szervezők: Kicsiny Martha & Varga Szabolcs Lajos

Kiállító művészek: Balázs Kitti, Frenyó Júlia, Kádár Emese, Kenesei Zsófia, Kicsiny Martha, Szabó Nóra, Szaniszló Anna, Széll Ádám, Tóth-Fejel Ágnes, Varga Szabolcs Lajos, Varga Andrea

A kiállítás augusztus 18-ig látogatható.

There are _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ young artists, who are the students of the Hungarian Fine Art University’s Painting Course and members of Révész László László’s class. Together they have created an experimental photography project is given under the title _ _ _ _ _. With a digital/post-intermedia starting point, the participants rethink their photographs in connection with the relationship between the exhibition space and the art work. The aim of the project is to use the artists’ experience in painting to create an exhibition situation, that primarily explores the opportunities within intermedia photo installations.

The central theme organically developed as the selected photographs were collected. They mainly depict empty spaces, lacking in narratives, rather focusing on forms and composition. The recorded places are void of people, only the tools and traces left behind can be witnessed. The strong, geometric compositions create systems, which then become broken by the objects that appear in these barren spaces, forming non-narrative, abstract situations.

These images typically keep an objective distance between the viewer and the viewed: we are only momentarily witnesses of these scenes. Destroyed, decaying or altered manufactured objects can be seen in natural or partially controlled natural environments.

The entire series is signified by the silence that is present between the observer and the observed. This silence is also expressed in the exhibition’s title: five absence-characters, which reflect the subjects above more precisely than any letter, word or expression.

Organizers: Martha Kicsiny & Szabolcs Lajos Varga

Exhibiting artists: Kitti Balázs, Júlia Frenyó, Emese Kádár, Zsófia Kenesei, Martha Kicsiny, Nóra Szabó, Anna Szaniszló, Ádám Széll, András Szücs, Ágnes Tóth-Fejel, Szabolcs Lajos Varga, Andrea Varga