365 DAY PROJECT

Megnyitó

2012. június 8-án, 18 órakor a művész jelenlétében

Kapcsolódó programok

Hang performansz

Jonas Mekas & the Positive Noise Orchestra. Ivan Buharov, Vasile Croat, Kovács Royal Ferenc, Porteleki Áron és Sőrés Zsolt Ahad részvételével 2012. június 11-én, 20 órakor, Millenáris (Fogadó, G épület)

Vetítések

Letter from Greenpoint (2004) 2012. június 18., 18 óra Scenes from Allen’s Last Three Days on Earth as a Spirit (1997) 2012. június 25., 18 óra 2B Galéria

Kurátor: Kerekes Anna

Szcenográfus: Stéphan Hyronde

Jelen kiállítás középpontjában Jonas Mekas 365 Day Project című munkája áll, mely egymást követő filmek és videók sorozata naptár formába öltve.[1] 2007. január 1-jétől kezdve egy egész éven át, minden nap, ahogy a cím is sugallja, betekintést nyerhetett a nagy közönség (a művész barátai csakúgy, mint ismeretlenek) a különböző hosszúságú (egytől húsz percig terjedő), rövidfimekből felépülő kalendáriumba az interneten. Naponta egy új filmmel egészültek ki a már feltöltöttek. Jonas Mekas munkáit Elle Burchill vágta. További támogatást nyújtott a művész számára Benn Northover, Pip Chodorov, Joseph Fusco és fia, Sebastian Mekas, együttműködve a Stendhal Galériával és agnès b.-vel. Ennek a csapatmunkának eredményeként mintegy 38 órányi mozgókép jött létre.

A kiállítás központi elképzelése a hétköznapi gyakorlat és az „élő művészet” bemutatása, amikor az élet mind egyéni, mind közösségi megtapasztalása a hypermédia kontextusába helyeződik, viszonylag új helyzetet teremtve ezzel a művész számára. A filmes napló műfaja régre visszanyúló és megszokott kifejezési mód. Jonas Mekas életének pillanatait (csakúgy, mint barátaiét) kezdetben írott formában, majd fotókkal, később pedig Bolex kamerával, illetve videó- és digitális kamerákkal rögzítette. Ezek az évtizedek óta napjainkig összegyűjtött felvételek archívumként a 365 Day Project kiegészítő anyagát és egyben gazdagságát adják a folyamatban lévő projektek mellett. Az internet közvetítő eszközét választja Jonas Mekas, a New York-i underground filmes, olyan eszközt, mely azelőtt kevéssé volt ismert számára. A 365 Day Project on-line formája a „filmes efemerida” gondolatát valósítja meg: Jonas Mekas életének eseményeiről forgatott videóit mutatja be nap mint nap az interneten, napló és naptár formákat ötvözve. Így válnak a művész életének filmjei magán jellegűvé és egybennyilvánossá.

Mekas 2006 vége körül kezdett internettel dolgozni a First 40, 40 rövidfilm sorozatának elkészítésével. Ez a tapasztalat segítette a 365 Day Project létrejöttét. Bár e két mű az interneten is elérhető volt, a First 40 művet installációként mutatták be a Stendhal Galériában[2] és a PS1 Kortárs Művészeti Központban[3] New Yorkban. Azonban a 365 Day Project 2007-es, eredetileg webes megjelenését követően installációként csak 2009-ben mutatták be 12 képernyőn — az év 12 hónapjának megfelelően, talapzatokon elhelyezve — a Galerie du jour agnès b.-ben[4], Párizsban.

A 2B Galériában a 12 képernyő nem szoborként megjelenő tv monitor, hanem a falakon elhelyezett lapos képernyő, amely a film anyagának linearitását követi. Minden egyes képernyő egy-egy pillanatot mutat be Jonas Mekas életéből és együttesen a művész életének átfogó krónikáját adják. A nézők tekintete az, amely a művész emlékezetének logikáját rekonstruálja: a idő logikáját (a kronológiát) és Jonas Mekas történetét. Az installációt a Sleepless Nights Stories (2011) és a First 40 (2006) című művek vetítése egészéti ki a galéria elsötétített termében.

Jonas Mekas filmjeinek kritikai megközelítése feltárja, hogy azok a hagyományos film és a médiaipar kérdései körül forognak költői hangvétellel, hűen az avantgárd filmkészítéshez. Családi és mindennapi jelenetekből csakúgy, mint történelmileg jelentős filmszalagokból építi fel személyes moziját. Jonas Mekas az „önírás” (Foucault után) intimitásából és az egyéni történetek összefüggéséből merít, melyek a mozinak köszönhetően közösségi tapasztalattá válnak. A kiállítás tapasztalatai is kollektívak, mégis lehetővé teszik, hogy a látogató kiválassza azt, ami számára vonzó. Így a kiállítás szabadságot nyújt az életképek egy nem lineáris módon való megtekintésére, némiképp hasonlóan ahhoz, ahogy az ember az interneten böngészve, szörfözve egyes képeknél megáll, hogy megtekintse őket.


[1] 365 Day Project elérhető a művész honlapján, http://jonasmekasfilms.com

[2] Stendhal Galéria, New York, 2006. november 9 – 2007. február 10., Jonas Mekas, Avant-Garde Filmmaker. Exhibition of Recent Work: Collection of 40 Short Films and Web Project of 365 Films.

[3] PS1 Galéria, New York, 2007. február 11 – április 16., Kurátor: Phong Bui, Jonas Mekas: The Beauty of Friends Being Together Quartet.

[4] Galerie du Jour agnès b., Párizs, 2009. május 16 – június 20., Kurátor: Benn Northover, A few things I want to share with you, my Paris friends.

This exhibition focuses on Jonas Mekas’ 365 Day Project, a succession of films and videos in calendar form.[1] Every day as of January 1st, 2007 and for an entire year, as indicated in the title, a large public (the artist’s friends, as well as unknowns) were invited to view a diary of short films of various lengths (from one to twenty minutes) on the Internet. A movie was posted each day, adding to the previously posted pieces. Jonas Mekas’ works were edited with Elle Burchill. Additional assistance was provided by Benn Northover, Pip Chodorov, Joseph Fusco and his son, Sebastian Mekas in collaboration with Stendhal Gallery and agnès b. This team effort resulted in approximately thirty-eight hours of moving images.

The central concept of the exhibition is the presentation of everyday practices and ‘living art’ which bring together the notion of empirical life (private and public) and the context of hypermedia, a relatively new situation for the artist. On the one hand, the genre of the film diary is a very long held and familiar strategy. Jonas Mekas captured moments of his life as well as those of his friends through writing and then photography, and eventually worked with a Bolex camera and then video and digital cameras. These recordings, collected over a number of decades up to the present day, are the sum of his archive and next to the ongoing daily recordings, provided a wealth of additional material for 365 Day Project. On the other hand, Jonas Mekas, a filmmaker from New York’s underground decided to choose the medium of the web, an area little-known to him before. The on-line form taken by 365 Day Project leans on the idea of ‘filmic ephemeris’ as the life events of Jonas Mekas shot on video are presented day by day on the Internet combining the calendar with the diary form. In this way, the films of the artist’s life become both intimate and ex-timate.

Mekas began to work with the internet at around the end of 2006 with the production of First 40, aseries of 40 short films. This experience prepared him for the 365 Day Project. Although these two works circulated on the Internet, First 40 was presented in its installation form at the Stendhal Gallery[2] and PS1 Contemporary Art Center[3] in New York. 365 Day Project however, originally released on the web in 2007 was not shown in installation form until 2009 when the work was finally presented on 12 screens — each representing the 12 months of the year placed on plinths—at the Galerie du jour agnès b.[4] in Paris.

At 2B gallery, the 12 screens will not take on a sculptural presentation but instead will follow the linearity of the film material. Presented on the walls, each monitor corresponds to a moment in Mekas’ life, while the screens together, construct an overall chronicle of the life of the artist. It is the spectators’ gaze which reconstructs the logic of the artists’ memory, the logic of time (chronology), and the (his)story of Jonas Mekas. We complete the installation with the projection of Sleepless Nights Stories (2011) and First 40 (2006) in the dark room of the gallery.

Reviews and scientific research on Jonas Mekas’ films revolve around issues of traditional film and the media industry, in combination with a (re)presentation of a poetic world, faithful to avant-garde filmmaking. The creation of a personal cinema composed of family and everyday scenes, as well as footage that became historically signifiant, draw on the complexity between the intimacy of ‘self writing’ (according to Foucault’s definition) and the individual stories that make up a collective experience as related through cinema. The experience of this exhibition is also a collective experience yet allows the visitor to view that which he or she finds most attractive and moving. In this way, the exhibition offers the freedom to view moments in a non-linear fashion, somewhat analogous to the way one experiences images on the Internet; through browsing or surfing and then stopping to view.


[1] 365 Day Project is available on the artist’s website, http://jonasmekasfilms.com

[2] Jonas Mekas, Avant-Garde Filmmaker. Exhibition of Recent Work: Collection of 40 Short Films and Web Project of 365 Films. Stendhal Gallery, November 9, 2006 – February 10, 2007.

[3] Jonas Mekas: The Beauty of Friends Being Together Quartet. PS1 Gallery, February 11 – April 16, 2007. Curator: Phong Bui.

[4] A few things I want to share with you, my Paris friends. Galerie du Jour agnès b., May 16 – June 20, 2009. Curator: Benn Northover.

ZÁRÓ ESEMÉNY / CLOSING EVENT