21 EMBER

Megnyitja Czapek Ádám építész

Idén egy Duna-kanyari község, Tahitótfalu önkormányzata holokauszt emlékmű pályázatot írt ki, amire a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem két fiatal építész hallgatója is jelentkezett. A magyarországi Holokauszt Emléknap alkalmából a 2B Galéria Csirmaz Domokos és Szűcs Imre közös pályamunkáját mutatja be.

„Meglátásunk szerint az emberek sokszor úgy tekintenek az emlékműre, mint valamire, ami a némaságról és az egyéni gyászról szól, ahol nem illik beszélgetni, ahol egyhelyben, lehajtott fejjel kell állnunk. Mi azonban úgy gondoljuk, hogy a megemlékezésnek egy olyan közösségi cselekvésnek kell lennie, amely kollektíven dolgozza fel a múlt eseményeit, és a tragédiák körüli némaságot hivatott megtörni.

Tervünk egy vasúti talpfákból épült kilátó, amit a falu közösségének segítségével hozunk létre. Mivel a talpfák egymásra pakolása és rögzítése is olyan feladat, amihez „csak” lelkes segítőkezek szükségesek, a falu lakói az első pillanattól kezdve részesei lehetnek az emlékmű megalkotásának. Ezzel elősegítjük, hogy a sajátjuknak érezzék az építményt, illetve az építés eseményével megteremtjük az első alkalmat a tragédia kollektív feldolgozására.Az emlékművet 21 darab vasúti talpfa alkotja, szimbolizálva a 21 embert, akit Tahitótfaluból a szentendrei gettóba szállítottak. Mindegyik talpfán egy-egy elhurcolt ember neve és adatai találhatóak.

A kilátónk nem magasodik a házak fölé, nem arra szolgál, hogy a tetejéről messzire lásson az ember. Nem szeretné kiszakítani az odaérkezőket a környezetükből, hisz épp ez a környezet az, ami a múlt eseményeihez köti őket. Kilátónk a hétköznapi élettől való apró elemelkedést, a helyzet fölülről szemlélését hivatott megteremteni, arra invitálja látogatóit, hogy másszanak, üljenek, álljanak rá, beszélgessenek, és így törjék meg a tragikus eseményeket övező csendet.”

This year, the town of Tahitótfalu invited applications for a Holocaust memorial. Two young architect students from Moholy-Nagy University of Art and Design submitted their concept for this competition. On the occasion of Holocaust Memorial Day in Hungary, 2B Gallery presents the work of Imre Szűcs and Domonkos Csirmaz.

„As we see it, people often think of a memorial as something which is about personal mourning and silence, and as a place where the only proper thing to do is stand still and be quiet. We however believe that commemoration should be a public action, which treats the events of the past collectively, and which is destined to break the silence surrounding the tragedies.

Our plan is a look-out tower, made of wood railway sleepers, which is built with the help of local people. As the superpositioning and fixing of these sleepers requires „only” the assistance of quick to act, enthusiastic people, the residents of the village can be a part of the creation process from the start. With this gesture, we help them have personal feelings towards their memorial, and with the event of the construction, we produce the first opportunity for treating the memory of the past as a community.

The building consist of 21 railway ties, symbolizing the 21 people transported to the ghetto in Szentendre during the terrible events of 1944. On each tie, names and data of the dragged away locals can be found.

Our look-out tower does not rise above the houses, and it is not intented to be a place from where people should have a distant look. It’s not meant to isolate the visitors from their surroundings, since this environment connects them to the tragic events. Our building is designed to create a slight elevation from everyday life, and it should invite people to climb or sit on it, and talk about it, and this way eventually stop the muteness connected to the act of commemoration.”